Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne søknadsrunden i 2022 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 48 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020, og 2019 kom det inn hhv 65, 62 og 53 søknader. Altså noe færre søknader enn i foregående år, men til gjengjeld var total søknadssum høyere enn til første møte i både 2019, 2020 og 2021.

I vurderingen av søknader er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvern-faglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 24 av prosjektene, derav ni som svarer på hovedsatsingsområdene mangfold/flere stemmer og større ytringsrom. To av tilskuddene er dekket inn med midler fra stimuleringsordningen, mens det til ett av prosjektene også er gitt tilsagn for 2023 og 2024.

En tildelingsprosent (jf søknadstall) i runde 1-2022 på nøyaktig 50 % er på nivå med siste søknadsrunde i 2021, og noe høyere enn i de tre første rundene i fjor. En stor andel av søknadene/prosjektene holder altså igjen høy kvalitet, men en stram total budsjettramme til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. For øvrig er det oppløftende å se tendensen til stadig økende respons på hovedsatsingsområdene for perioden 2022-24.

Ordningen genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Den geografiske fordelingen er svært god, noe som kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hvert utvalgs- og rådsmøte, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet i hele Norge. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som fikk tilskudd:

Evoke Film: Dokumentarfilm om Ivar Sælø

Det er bevilget kr 300 000 til Evoke Film i Troms til produksjon av en dokumentarfilm om den kvenske kunstmaleren og musikeren Ivar Sælø (1907-78). Sælø vokste opp i et kvenskspråklig miljø i Vadsø, og satte i sin levetid preg på kulturlivet i Finnmark. Barndomsvennen Kaare Espolin Johnson var en av de samtidige som gjorde seg bemerket nasjonalt, og tiden er nå moden for en større oppmerksomhet rundt Ivar Sæløs kunstneriske virke. Sælø var Finnmarks «offisielle» kunstmaler, og utsmykket mange offentlige bygg i 1950-, 60- og 70-årene. Han er særlig kjent for sine romantiske oljemalerier, først og fremst av naturen i Finnmark, men også portrettbilder. Det finnes også malerier fra bl.a. Svalbard og Lofoten, og fra Østlandsområdet og Oslo, hvor han tok sin utdannelse, først ved Statens Tegneskole 1928-29 og senere ved Statens Kunstakademi 1935-36.

I denne filmen følger vi Sæløs liv og virke i Finnmark gjennom 1900-tallet. En spennende og dramatisk beretning om krig, fred, kjærlighet og en sterk kunstnerisk drivkraft. Ingen andre kunstnere har tilbrakt så mye tid med lerret ute i arktisk natur. Tidsvitner intervjues, og de siste kvenene i Finnmark over 85 år forteller om Sælø og livet slik det var før krigen. Alt materiale blir deponert i Nasjonalbiblioteket, og ferdig film blir vist på både NRK, SVT og YLE.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 48

Søknadssum: 18 672 422

Antall tildelinger: 24

Tildelingssum: 5 305 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.3.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GJERSTAD SOKN Altertavle, restaurering Agder 2022 20000 4.3.2022 Avslått 0 MISSMINIME AS Barnas kulturarv Agder 2022 200000 4.3.2022 Avslått 0 AOF ØSTFOLD Bevaring av vår arbeiderhistorie Viken 2022 1260000 4.3.2022 Avslått 0 AOF ØSTFOLD Bevaring av vår arbeiderhistorie Viken 2023 1290000 4.3.2022 Avslått 0 AOF ØSTFOLD Bevaring av vår arbeiderhistorie Viken 2024 1320000 4.3.2022 Avslått 0 Silje Solberg Brurespel og song i arbeidet Vestland 2022 100000 4.3.2022 Avslått 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Digitalisering av Roald Amundsens arkiv Viken 2022 250000 4.3.2022 Avslått 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Digitalisering av Roald Amundsens arkiv Viken 2023 50000 4.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FRYDENLUND Folk og landskap – fotodokumentarisk utstilling om Valdres anno 2022 Innlandet 2022 90000 4.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FRYDENLUND Folk og landskap – fotodokumentarisk utstilling om Valdres anno 2022 Innlandet 2023 100000 4.3.2022 Avslått 0 MEMOAR Fortell! samskapande prosjekt for formidling av munnleg historie Vestland 2022 500000 4.3.2022 Avslått 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Gjenbruk, innovasjon og bærekraft – 100-årsjubileum for båtkonstruktøren Jan Herman Linge Viken 2022 210000 4.3.2022 Avslått 0 EMBLA FILM AS Glemte Gudinner, digitaliseringsprosjekt Vestland 2022 260000 4.3.2022 Avslått 0 GAIA STUDIO AS Gokstadskipet . Vestland 2022 150000 4.3.2022 Avslått 0 GAIA STUDIO AS Gokstadskipet . Vestland 2023 50000 4.3.2022 Avslått 0 GAIA STUDIO AS Gokstadskipet . Vestland 2024 50000 4.3.2022 Avslått 0 Tore Thune Bjerke Hansongaarden Viken 2022 148506 4.3.2022 Avslått 0 ASTRID SERINE HOEL Karhutanssi Oslo 2023 280000 4.3.2022 Avslått 0 DANIEL PROIETTO KNOW Oslo 2022 160000 4.3.2022 Avslått 0 Jiaxin Liu Meet Munch AR: An Augmented Reality Experience Invite You Meet Norwegian Painter Edward Munch Vestland 2022 120000 4.3.2022 Avslått 0 Jiaxin Liu Meet Munch AR: An Augmented Reality Experience Invite You Meet Norwegian Painter Edward Munch Vestland 2023 60000 4.3.2022 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Nordisk instrumentseminar Innlandet 2022 200000 4.3.2022 Avslått 0 NORWEGIAN ICONS AS Norwegian Icons Archive Oslo 2022 250000 4.3.2022 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1324 – Digital formidling av Oslos middelalder Oslo 2022 500000 4.3.2022 Avslått 0 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Overmalte veggmalerier av Peder Balke. Undersøkelse av omfang og avdekningsmetode. Innlandet 2022 326000 4.3.2022 Avslått 0 RADIORAKEL retrOrakel Oslo 2022 300000 4.3.2022 Avslått 0 VIKTORIA WINGE Sigurd Winge Frem I Lyset Viken 2022 610406 4.3.2022 Avslått 0 Adrian Øhrn Johansen Skipsverft - en identitetsbygger Viken 2022 331000 4.3.2022 Avslått 0 Neven Mikac Fuchs Sverre Fehn Architecture Oslo 2022 180000 4.3.2022 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Til Ungdommen Trøndelag 2022 500000 4.3.2022 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Til Ungdommen Trøndelag 2023 500000 4.3.2022 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Til Ungdommen Trøndelag 2024 500000 4.3.2022 Avslått 0 MEDIEOPERATØRENE AS Å bryte stillheten - Tysfjord Oslo 2022 350000 4.3.2022 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Co-kuratering av krigsseilerhistorien i Nord-Norge Agder 2022 195000 4.3.2022 Bevilget 195000 SIIVET AS Den hemmelige dansen Troms og Finnmark 2022 300000 4.3.2022 Bevilget 300000 Ottar Grepstad Den låge danninga Møre og Romsdal 2022 150000 4.3.2022 Bevilget 100000 PRESSEMUSEET FJELD-LJOMS VENNER Det komplette førdigitale avishus Trøndelag 2022 253560 4.3.2022 Bevilget 120000 FERRYMAN FILM AS Et helvete uten like Oslo 2022 180000 4.3.2022 Bevilget 180000 MEDIEOPERATØRENE AS Etter intervjuet - 15 år senere Oslo 2022 350000 4.3.2022 Bevilget 300000 Vibeke Emilie Steinsholm Folk og fugler (FOF) - fra arkiv til levende kunnskap Nordland 2022 250000 4.3.2022 Bevilget 200000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Fortid, nåtid og fremtid – dekolonisering av Sábme Nordland 2022 750000 4.3.2022 Bevilget 350000 VESTVÅGØY HISTORIELAG ÅRBOKA LOFOTR Gerhard Schøning 300 år 3 mai 1722 - 3 mai 2022 Nordland 2022 70000 4.3.2022 Bevilget 55000 NESLE FRIDE KRAMER RISENG Historisk bruk av brennesle; der fortid, nåtid og fremtid veves sammen Viken 2022 280000 4.3.2022 Bevilget 200000 RANDSFJORDMUSEET AS Håkon Hacker Lands Museum Innlandet 2022 330000 4.3.2022 Bevilget 200000 Jim Lysgård Akselsen Håndverk og handel Innlandet 2022 190000 4.3.2022 Bevilget 140000 RS EXPERIENCE AS Immaterielt kulturvern. Dokumentasjon av dagligliv i Risør 1920 - 1970 med utgangspunkt i Krags gate 33. Agder 2022 120000 4.3.2022 Bevilget 70000 EVOKE FILM AS Ivar Sælø Troms og Finnmark 2022 400000 4.3.2022 Bevilget 300000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Le rom ando Norvego. Romer i Norge. Oslo 2022 296250 4.3.2022 Bevilget 200000 FOSSE-STIFTINGA Lokalt og regionalt Jon Fosse-arkiv i Strandebarm Vestland 2022 76700 4.3.2022 Bevilget 40000 MOBILT MINIMUSEUM AS Mini-museum for barn 5-9 år i barnehage og på AKS i Oslo Oslo 2022 200000 4.3.2022 Bevilget 200000 VERONIKA SØUM Munnharpetradisjonen i Norge - innsamling og dokumentasjon fase II Viken 2022 200000 4.3.2022 Bevilget 150000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Nasjonalt seminar for tradisjonell lokking Innlandet 2022 90000 4.3.2022 Bevilget 50000 Bjørn-Thore Aastveit Norsk-amerikansk kirkemusikk 1825 - 1917 Agder 2022 10000 4.3.2022 Bevilget 10000 THEM GIRLS AS På høye hæler i Amerika Agder 2022 400000 4.3.2022 Bevilget 300000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions Oslo 2022 630000 4.3.2022 Bevilget 400000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions Oslo 2023 720000 4.3.2022 Bevilget 500000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions Oslo 2024 720000 4.3.2022 Bevilget 500000 ANNE BIRGITTE GRINDHAUG Sildakånå på kaien Oslo 2022 95000 4.3.2022 Bevilget 95000 FORENINGEN SKIPET AVDELING ØSTLANDET Søkemotor til skipsdatabase Viken 2022 200000 4.3.2022 Bevilget 150000