Hopp til innhold

Årskonferansen 2021: NÆRE PÅ - Kunst og fellesskap

Kulturrådet inviterer til årskonferanse med kunstens sosiale effekt og betydning på dagsorden. Med pandemien som bakteppe ønsker vi å sette søkelys på kunst som møteplass og som utgangspunkt for ulike typer fellesskap.

Dato: Tirsdag 23. november

Tid: 10.00-16.00

Sted: MUNCH i Bjørvika
 

Se opptak av sendingen

 


Hvordan oppstår, forandres og utspilles fellesskap i kunstneriske sammenhenger? Bidrar kunst til å åpne opp eller lukke sosiale fellesskap?  Hva mener vi når vi snakker om fellesskap, hva er felles for hvem? Og hva forventes når det settes kulturpolitiske mål om at kunst skal bidra til å skape og styrke sosiale fellesskap?

Endelig kan vi samles, og vi er veldig glade for å få holde vår årskonferanse i det nye Munchmuseet i Oslo, men konferansen vil selvfølgelig også bli sendt digitalt, til de som ikke kan være fysisk til stede.

Hold av dagen til refleksjon og debatt om kunst og både samlende og friksjonsfylte fellesskap.