Hopp til innhold

Presserom

Pressekontakter, pressebilder, pressemeldinger mm.

Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturdirektoratet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturdirektoratet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten. Vi er er ca. 150 ansatte. Kulturdirektoratet er sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturdirektoratet ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partner i EØS' kulturutvekslingsprogram.

Pressemeldinger fra Kulturdirektoratet gjennom NTB

Fakta om Kulturdirektoratet