Hopp til innhold

Kulturrådet

Kulturrådet skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig.

Logo Kulturrådet

Kulturrådet skal stimulere den frie delen av kunst- og kulturlivet og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling. Kulturrådet gir i første rekke tilskudd til enkelttiltak og til forsøksvirksomhet på kunst- og kulturområdet. Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, og prioritering av tiltakene skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet.

Søk støtte fra Kulturrådet

Se hva som har fått støtte

Følg Kulturrådet på Facebook

Følg Kulturrådet på Instagram