Hopp til innhold

Møte i Fagleg utval for teater

Utvalet handsamar søknader til Norsk kulturfond for støtteordningane innan fri scenekunst – teater og basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

3. - 4. mai 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøta vert haldne omtrent to månader etter søknadsfristen for dei ulike ordningane. I utvalgsmøta vurderer ein søknadane og det vert gjort vedtak i dei aller fleste innkomne søknadar.

Utvalet handsamer søknader til

Fri scenekunst teater

Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper

Utvalsmedlemmar

Fagleg utval for teater