Hopp til innhold

Scenekunst

Kulturdirektoratet har forvaltningsansvar for musikk- og scenekunstinstitusjoner som får tilskudd over statsbudsjettet. Direktoratet er også sekretariat for de kollegiale organene Kulturrrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Kulturdirektoratet forvalter viktige scenekunstinstitusjoner og publiserer en årlig musikk- og scenekunststatistikk. Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og tog Fond for lyd og bilde gir utstrakt støtte til ulike deler av det profesjonelle musikklivet i Norge.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte