Hopp til innhold

Lanseringsseminar: Evaluering av basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper

Kulturrådet inviterer til lansering av evalueringsrapporten "Basis og overbygning: Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper"

19. april 2018 kl. 12:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Caféteatret, Hollendergata 8, Oslo

Kulturrådet

Strømmes

Arrangementet er nå fulltegnet. For venteliste kontakt Anita Eik: Anita.Eik@kulturradet.no

Arrangementet strømmes direkte på Kulturrådets nettsider fra kl. 13:00.

Kulturrådets tilskuddsordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper ble etablert i 2007. Ordningen har som formål å styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet, gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år. Det kan søkes om forlengelse av perioden. Som hovedregel gis det ikke tilskudd over ordningen i mer enn 12 sammenhengende år.

I 2017 mottok 14 scenekunstnere/scenekunstgrupper støtte fra ordningen. Ordningen er den største av Kulturrådets støtteordninger innenfor scenekunstområdet med en samlet avsetning på 46.5 millioner kroner.

Evalueringen er utført av Telemarksforskning. Forfattere er Bård Kleppe, Ola K Berge, Ole Marius Hylland og Chris Erichsen. Ordningen ble også evaluert i 2010. Evalueringen som nå lanseres tar for seg perioden 2010–2017.

Se evalueringen Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst (2010)

 

Program

Moderator er Harry Guttormsen
 
12.00 Mottakelse - enkel servering
13.00 Velkommen v/rådsmedlem Thorbjørn Gabrielsen
13.15 Presentasjon av rapporten fra Telemarksforsking v/ Ole Marius Hylland m.fl.
14.00 Kommentarer på rapporten v/ Hild Borchgrevink og Siemke Böhnisch
14.40 Pause
15.00

Paneldiskusjon og kommentarer fra salen.

I panelet: Ole Marius Hylland, Hild Borchgrevink, Morten Traavik, Ingri Midgard Fiksdal og Siemke Böhnisch. Moderator er Harry Guttormsen

16.00 Slutt