Hopp til innhold

Nasjonale minoriteter

Kulturdirektoratet forvalter ordningene for driftstilskudd og prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter og den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne.

Nasjonale minoriteter er jøder, rom, romani/tatere, kvener/norskfinner og skogfinner. Dette er grupper med lang tilknytning til Norge som har bidratt til mangfoldet i norsk kultur, til tross for marginalisering og assimileringstiltak.

Se tilskuddsordningene

Relevante publikasjoner:

Immateriell kulturarv i Norge

De nasjonale minoritetene