Hopp til innhold

Barn og unge

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, som har som mål at alle barn og unge i Norge skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet.

Prosjekter med og for barn og unge kan søke støtte fra de fleste ordningene i Norsk kulturfond.

Les mer om Kulturrådets arbeid for barn og unge

Søk støtte