Hopp til innhold

Brukerstøtte

Her får du teknisk hjelp med søknadsskjema og annen veiledning om å søke tilskudd.

Du kan søke støtte fra Kulturdirektoratet gjennom mange ulike støtteordninger. Les retningslinjene nøye for å finne ut av hvilken ordning som passer best for det du skal søke støtte til.

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturdirektoratets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt. 

Kontakt brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn søknad, aksept av kontrakt, rapport eller tekniske problemer med Altinn? Da skal du ta kontakt med vår brukerstøtte, ikke saksbehandler for ordningen. 

I forbindelse med søknadsfrister har vi normalt stor pågang på telefonen. Får du ikke svar, ber vi deg om å sende e-post.

E-post:  support@kulturdirektoratet.no 

Telefon: 40 40 98 80

Vi har begrenset åpningstid på vår brukerstøtte-telefon. Åpent alle hverdager kl. 12:00 - 14:00.  E-post besvares hverdager kl. 09:00 - 15:00 

Sommerstengt!

Brukerstøtte holder stengt i perioden 22. juli - 9.august pga. ferieavvikling. E-poster som sendes til oss i denne perioden vil bli besvart så snart vi er tilbake.

I forbindelse med søknadsfrist har vi følgende åpningstid på brukerstøtte-telefonen:

15. august åpent kl. 09:00-15:00

2. og 3. september åpent kl. 09:00-15:00

 

Krav til søknad

Søknad må sendes komplett via Altinn innen søknadsfristens utløp. Søknader sendt på annen måte eller sendt etter fristens utløp, blir avvist. Det gis normalt ikke utsettelse på søknadsfrist.

Vedlegg sendt på e-post etter søknadsfrist blir ikke godkjent.

Utsettelse på søknadsfrist

Søknad må sendes inn før søknadsfristens utløp. Søknader sendt inn etter søknadsfristens utløp vil bli avvist.

Dersom du er for syk til å levere søknad innen søknadsfrist, må du henvende deg til support@kulturdirektoratet.no før søknadsfristens utløp. Ved fremleggelse av legeerklæring kan vi vurdere en kort utsettelse. Henvendelser om utsettelse sendt inn etter at søknadsfristen har passert vil bli avvist.