Hopp til innhold

Innovasjon

Teknologien utvikler seg raskere i dag enn vi kunne se for oss for kort tid siden. Måten vi produserer kunst og kultur på vil endres i stadig hurtigere takt, ikke minst gjennom fremveksten av kunstig intelligens. Nye digitale plattformer påvirker hvordan kulturuttrykk oppfattes og formidles, og endrer også hvordan publikum bruker og opplever kulturlivet. For å styrke kultursektoren er det viktig at kunstnere og kulturaktører aktivt deltar i å utforske, utfordre og utnytte ny teknologi.

Kulturdirektoratet skal bidra til å øke innovasjonskraften i kultursektoren, med fokus på ny teknologi.

Sammen med eksperter fra kunst- og kulturfeltet og teknologisektoren skal vi:

- teste ny teknologi for å gi erfaring og innsikt til kultursektoren

- tilrettelegge for flere innovative samarbeidsarenaer mellom teknologiaktører og kultursektoren

- utfordre strukturene i kultursektoren for å finne løsninger som bidrar til mer innovasjon

Ta kontakt

Har du som kulturaktører forslag til konkrete tester vi bør gjøre med ny teknologi, som vil gi viktig erfaring og innsikt for kultursektoren, ta kontakt.