Hopp til innhold
Evaluering

Frihet og forutsigbarhet

En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst.

$imageText.getData()

Evalueringen har som mål å undersøke om ordningen for basisfinansiering av fri scenekunst er innrettet hensiktsmessig med sikte på å realisere sine mål.

Om publikasjonen

Frihet og forutsigbarhet

Kulturrådet

Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset
2012
978-82-7081-152-6