Hopp til innhold
Kulturrådet

Arrangørutvalget for visuell kunst

Arrangørutvalget for visuell kunst består av seks medlemmer. Utvalget behandler ordningene prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder, arrangørstøtte for visuell kunst, utstyrsstøtte til fellesverksteder og gjestekunstordninger, og kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling (fom. 2024).

Publisert 08.02.2017
Sist endret 09.02.2024

Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse for å understøtte dynamikken i det visuelle feltet og representere ulike kunstuttrykk. Medlemmene skal kjenne det visuelle kunstfeltets kretsløp, fra atelierbasert og sosial kunstnerisk produksjon via kunstkritisk refleksjon til kuratering og formidling til et sammensatt publikum. Sammensetningen skal ivareta erfaring fra institusjonsvirksomhet, selvorganisering og kuratering.

Leder

Merete Jonvik (f. 1978), Stavanger, Rogaland. Jonvik (PhD) er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskingsområdet er hovedsaklig innenfor kunst- og kultursosiologi. Jonvik har bidratt til en rekke undersøkelser av organisasjoner og infrastruktur i det visuelle kunstfeltet, herunder forskning på kunstsentrenes rolle i den norske kunstøkologien, triennalen Bergen Assembly og Kunstnerforbundets atelierprogram. Jonvik var medredaktør av boka Kunst som deling, delingens kunst (Fagbokforlaget, 2020). Hun skriver for Contemporary Art Stavanger (CAS).

Medlemmer

Kristoffer Dolmen (f. 1973), Bodø, Nordland. Dolmen er seniorkurator for Nordlandsmuseet, medlem av kunstnerisk råd for Bodø2024 og styremedlem for Office for Contemporary Art Norway. Han har en cand. mag-grad og en master i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen, og et post-master-kurs fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Dolmen har tidligere jobbet som direktør og kunstnerisk leder for Sámi Dáiddaguovddás (Samisk senter for samtidskunst) i Karasjok, utstillingsleder ved Bodø Kunstforening og prosjektleder for Den Nordnorske Kunstutstilling og rådgiver og prosjektleder for Nordland fylkeskommune.

Jan Freuchen (f. 1979), Kristiansand, Agder. Freuchens kunstneriske praksis veksler mellom egne utstillinger, kuratoriske prosjekt og publikasjoner. Han har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen og Staatliche Hochschule für bildende Künste i Frankfurt. Freuchens seneste utstillingsprosjekter inkluderer blant annet Elektrifisert sokkel ved Kristiansand Kunsthall i 2022, Skjermdump på Norsk Billedhoggerforening i 2019, Oslobiennalen i 2019 og Troløse bilder på Nasjonalmuseet i 2018. Freuchen driver forlaget Lord Jim Publishing sammen med Sigurd Tenningen.

Miki Gebrelul (f. 1995), Oslo. Gebrelul er kurator og utstillingsleder på Fotogalleriet, deltar i KOROs kuratorprogram, og har fullført en master i Gender Studies ved Universitetet i Oslo. De har erfaring i arbeid innenfor ulike organisasjoner som baserer seg på utvikling og aktivisme. De er spesielt opptatt av antirasistisk arbeid og LHBTI-rettigheter. Gebrelul er styremedlem og en aktiv del av organisasjonen Comrades Inc, som jobber med å skape et åpent og trygt rom for skeive og transpersoner. Gebrelul har kuratert flere utstillinger i skjæringspunktet mellom sosiale bevegelser og kunstfeltet.

Steffen Håndlykken (f. 1981), Eidsvoll Verk, Akershus. Håndlykken er billedkunstner og avtroppende styreleder for Unge Kunstneres Samfund. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor han var del av den siste gruppen studenter som gikk ut fra Institutt for Farge. I perioden 2010 til 2019 drev han visningsstedet 1857 sammen med Stian Eide Kluge. Håndlykken var kurator for Norsk skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet. Han har vært redaktør for UKS-forum og skrevet tekster for Kunstkritikk og Billedkunst. Han satt i NBKs sentralstyre fra 2008 til 2009 og ledet juryen for Solo Oslo på Munch i 2022 og 2023.

Daniela Ramos Arias (f. 1980), Bergen, Vestland. Ramos Arias er kurator og arrangør med interesse for formidling og sosial praksis. Hun har BA og MA i visuell kunst fra Kunst og Designhøgskolen i Bergen og en MA i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen. Ramos Arias er co-direktør for det tverrfaglige utstillingsrommet KIOSKEN, en plattform dedikert til å formidle, formidle og representere lokale kunstneres og designeres verk i Bergen. Hun er en del av kuratorteamet ved Hordaland Kunstsenter, styremedlem i Bergen Kunsthall. Hun var ansvarlig for formidlingsprogrammet for Bergen Assembly i 2019 og 2021 (med Torleif Bay).