Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Kulturrådet

Kulturrådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Publisert 29.10.2012
Sist endret 31.10.2023

Kulturrådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Rådet oppnevnt fra 11. mars 2022:

Leder

Sigmund Løvåsen (f. 1977). Forfatter.

Kontakt mail: sigmund.lovasen@kulturradet.no 

Rådsmedlemmer

Maria Utsi (f. 1981), bosted Tromsø. Direktør.

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982), bosted Bergen. Ahvenniemi er komponist utdannet ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Peder Horgen (f. 1976), bosted Arendal. Horgen er daglig leder for Scenekunst Sør i Agder og styreleder for Danse- og Teatersentrum.

Jorunn Veiteberg (f. 1955), bosted Bergen/København . Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Camara Lundestad Joof (f. 1988), bosted Oslo. Forfatter og dramatiker.

Ivar Chelsom Vogt (f. 1975), bosted Bergen. Musiker og kulturhussjef for USF Verftet.

Sigbjørn Skåden (f. 1976), bosted Tromsø. Forfatter og litteraturviter.

Bjørn Hatterud (f. 1977), bosted Oslo. Forfatter og kurator.

Rikke Glomnes Komissar (f. 1972), bosted Oslo. Direktør for Nitja senter for samtidskunst.

Varamedlemmer

Runa Norheim (f. 1987), bosted Stavanger. Koreograf og leder for Regional Arena for Samtidsdans.

Nosizwe Baqwa (f. 1983), bosted Oslo. Musiker, skuespiller og produsent.

Lars Magne Andreassen (f. 1967), bosted Hamarøy. Direktør ved Árran lulesamiske senter.

Rami Maktabi (f. 1968), bosted Fredrikstad. Produsent.

Marit Eikemo (f. 1971), bosted Bergen. Forfatter og kunstnerisk rådgiver ved Norsk Litteraturfestival.