Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for scenekunst

Behandler søknader til tilskuddsordningene forprosjekt scenekunst, scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner, formidling/gjestespill og arrangørstøtte scenekunst.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 17.01.2023

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Camara Lundestad Joof (rådsmedlem) (f. 1988) Oslo, er en norsk-gambisk forfatter, scenekunstner og dramatiker. Hun er i perioden 2021-2022 husdramatiker på Nationaltheatret og hadde sin første premiere der høsten 2021 med det prisvinnende stykket De må føde oss eller pule oss for å elske oss. Den kunstneriske bakgrunnen hennes kommer fra Den mangfaldige scenen som hun var med på å grunnlegge i 2007. Stykkene hennes er satt opp i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Italia. I 2019 ble Lundestad Joof med i referansegruppen som bisto Kulturdepartementet med råd og innspill i arbeidet med en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet. Hun ble oppnevnt som nytt rådsmedlem i 2019, og samtidig utvalgsmedlem i Faglig utvalg for scenekunst. Hun har ledet faglig utvalg for scenekunst i siden 2020 og er nå gjenoppnevnt som rådsmedlem.

Medlemmer

Therese Øvstebø Markhus (f. 1978) Rogaland. Markhus er utdannet danser fra London Contemporary Dance School og koreograf fra School for New Dance Developement i Amsterdam. Hun har jobbet flere år internasjonalt som danser for Impure company, Diego Gil, Pere Faura, Irina Muller og Kristine Slettvold/Nat(t)Prod. Fra 2011 til 2018 var hun leder for Regional Arena for Samtidsdans (RAS). Hun har jobbet som koreograf på Rogaland Teater. Medlem av Faglig utvalg for scenekunst i 2020-2021.

Rasmus Jørgensen (f. 1976), Vestfold og Telemark. Jørgensen er utdannet komponist med mastergrad fra Mills College i Oakland, USA, der han også studerte performancekunst og sang. Siden avsluttede studier i 2003 har han arbeidet innenfor et fysisk, musikalsk performanceuttrykk, som medskapende utøver i diverse teater- og musikk-ensembler (Ning, Mobile Homes, D-Moor, Opera Omnia, m.fl), og ikke minst med en rekke énmannsforestillinger i grenseland mellom fortellerteater og performance, alltid med egen musikk, manus og regi (bl.a. flere produksjoner ved Black Box Teater og for Den kulturelle skolesekken).

Loan Hà (f.1981), Oslo. Hà er utdannet dansekunstner ved Skolen for Samtidsdans i Oslo og P.A.R.T.S. i Brussel. Hun har siden 2006 jobbet utøvende og medskapende danser i det frie scenekunstfeltet i inn- og utland med en rekke ulike kunstnere deriblant 9 år som en del av Impure Company v/ Hooman Sharifi. Hun er ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen og driver scenekunstkollektivet SUPERNOVA med Ida Gudbrandsen og Rikke Baewert. I 2021 fikk hun tildelt Rolf Gammelengs Ærespris for utøvende kunstnere. Hà har tidligere sittet i fagutvalget for Scenekunst i Fond for Lyd og Bilde og utvalget for Stor Kunst for Små Barn på Dansens Hus.

Thomas Aleksander Voll (f. 1988), Nordland. Han er utdannet fra Skolen for samtidsdans (nå Høgskolen for dansekunst) i Oslo. Voll er danser og koreograf og har siden 2010 produsert og fremført egne produksjoner som Thomas of Norway. Som scenekunstner skaper han forestillinger i grenselandet mellom dans og performance. Voll sitter fra 2021 i styret for Forum for nordnorske dansekunstnere (FNND).

Stein Bjørn (f. 1967), Tromsø. Bjørn har lang erfaring som skuespiller, pedagog og filmskaper. Han var fast medlem av Totalteatret i Tromsø fra 1987 til 2001, og har også vært frilansende skuespiller i en rekke teater- og filmproduksjoner i Norge og Sverige. Bjørn har gjennom mange år vært aktiv i det frie scenekunstmiljøet Radart i Tromsø, og har hatt ulike verv og oppdrag knyttet til dette miljøet. Han har også innehatt flere verv for samiske kulturorganisasjoner.

Varamedlemmer for scenekunstutvalgene

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Bachelor i skuespill fra Akademi for scenekunst. Driver sitt eget kompani, Koie. Han har medvirket i en rekke av Verk Produksjoners forestillinger og sammen med Verk har han mottatt Heddaprisen for Årets forestilling to ganger, i 2011 og 2013. Han Sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum. Vara for Kulturrådets Scenekunstutvalg i 2020-2021.

Runa Norheim (varamedlem i rådet) (f.1987), Rogaland er kunstner med egen praksis som befinner seg i krysningsfeltet mellom koreografi og teater. Norheim er også leder for RAS, Regional Arena for Samtidsdans. Hun har studert koreografi (MA), Skuespill (BA) og Post-dramatic Theatre studies på DOCH, Stockholms konstnärliga högskola, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og Dartington College of Arts. Etter utdannelsen har hun vært bosatt i København, Stockholm og Berlin, men har siden 2019 hatt base i Stavanger.

Jens Jeffry Trinidad (f.1987), Oslo. Norsk-filippinsk utøvende og skapende dansekunstner med bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hip-hop på slutten av 90-tallet. Har base i street- og club dance og har jobbet frilans innen scenekunst, TV og undervisning siden 2006. Ble tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2015 og 2021, og har vært ansatt i Skuespiller – og danseralliansen siden 2018. Har hatt styreverv i Proda og vært medlem i valgkomiteen for NODA, samt i ærespriskomiteen for Danseinformasjonen. 

Janne Häger Eraker (f. 1980), bosted Oslo, er utdannet danser og pedagog fra Codarts, Kunsthøgskolen i Rotterdam, og Dance Space i New York. Hun jobber som steppdanser i Sebastian Weber Dance Company (Leipzig), bandene Øy og One Small Step, og lager egne scenekunstprosjekter for både voksne og barn. Hun står også bak flere kompetansehevende tilbud for dansefeltet, som Dansens Haus; et arbeidsrom for dansekunstnere fra det frie feltet og improtreningen Stepperiet.