Hopp til innhold

Museum og kulturarv

Kunsten og kulturen som skapes, skal også bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Kulturdirektoratet har flere virkemidler og oppgaver på kulturarvsfeltet og et hovedansvar for utvikling av museumssektoren. Det gjøres gjennom rådgivning, forvaltning og konkrete utviklingstiltak.

Kulturdirektoratet har også et nasjonalt ansvar for oppfølgingen av UNESCO-konvensjonen for immateriell kultur. En rekke kulturarvsprosjekter mottar tilskudd fra Kulturfondet over ordninger som Kulturdirektoratet forvalter. Eksempler på sentrale satsinger for Kulturdirektoratets virkemidler er nasjonale minoriteter og urfolk, og digital tilgjengeliggjøring.