Hopp til innhold

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Kulturdirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene i EØS-midlene, og bidrar til å utforme kulturprogram i samarbeid med mottakerlandene. EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidet skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.

I tidligere programperioder er det gitt tilskudd til prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, kulturarv og kunst- og kulturutdanning.

Åpne utlysninger

Kulturdirektoratet anbefaler alle norske aktører å følge med på UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset.

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med reise du har søkt støtte til, men som ikke lar seg gjennomføre grunnet koronaviruset, vennligst ta kontakt med EØS-teamet i Kulturdirektoratet omgående.