Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

 

Søk kunstnarstipend

 

Information in English

 

Meld deg på digitalt informasjonsmøte om de ulike stipendordningene i forkant av årets søknadsfrist