Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Forsknings- og utviklingsutvalget

Gir råd om Kulturrådets kunnskapsproduksjon, utvikler forskningssatsinger og gir tilskudd til forskningsprosjekter.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 26.01.2022

Forskning- og utviklingsutvalgets oppdrag er å bidra til et solid kunnskapsgrunnlag for Norsk kulturråd. Utvalget gir råd om Kulturrådets forsknings- og evalueringsvirksomhet, det bidrar til å utvikle – og til å sikre rammene rundt – Kulturrådets forskningssatsinger og andre kunnskapsprosjekter, og det fungerer som programstyre for Kulturrådets forskningsprogrammer. Utvalget behandler eksterne søknader om forskningsmidler tilknyttet forskningsprogrammene, og er redaksjonsråd for Kulturrådets bokserie.

Rådet oppnevner fem medlemmer til FoU-utvalget. Forskningsrådet oppnevner ett medlem. Forskningsrådets administrasjon møter med observatør i utvalgsmøtene.

Leder

Jorunn Veiteberg (f. 1955), Danmark. Rådsmedlem. Forfatter, forsker, kurator. Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Medlemmer

Arild Danielsen (f. 1957). Viken. Sosiolog, med studier av kultur, ulikhet og makt som spesialfelt. Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap.

Louisa Olufsen Layne (f. 1989), Oslo. Førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo. Har særlig forsket på afroamerikansk, karibisk og svart britisk litteratur, men er også opptatt av blant annet populærmusikk, postkolonial teori, internasjonal modernisme og interseksjonalitet.

Torgeir Uberg Nærland (f. 1979), Vestland. Forsker ved Norwegian Research Center (NORCE), tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Nærland er interessert i medier og kulturs betydning for medborgerskap og demokrati. Han har forsket på både politiske, kultursosiologiske og demokratiteoretiske dimensjoner ved kulturbruk, spesielt musikk.

Hanne Hammer Stien (f. 1977), Troms og Finnmark. Kunsthistoriker. Førsteamanuensis ved Kunstakademiet og prodekan for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT Norges arktiske universitet. Forsker blant annet på museologi og kuratorisk praksis, fotohistorie og fototeori, samtidskunst og kunstteori, og samisk og grønlandsk kunst. Har i tillegg en praksis som kritiker og kurator.

Trine Bille (f. 1964), Danmark. Professor i kulturøkonomi ved Copenhagen Business School. Oppnevnt av Forskningsrådet.