Hopp til innhold

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturdirektoratet og Norsk filminstitutt har kartlagt og analysert pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I tillegg har man vurdert og kommet med forslag til hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden fremover.

Funn og analyser

Om gjenoppbyggingsarbeidet