Hopp til innhold

Jubileum 2015: Min tid i rådet

Kulturrådet har forvaltet Norsk kulturfond siden 1965. Rådet oppnevnes av Kulturdepartementet og medlemmene skiftes jevnlig for å unngå at bestemte kunstsyn fester seg.

Vi har spurt et rådsmedlem fra alle de 15 rådsperiodene siden Kulturrådet ble stiftet i 1965, om deres erfaringer fra tiden i rådet.

Liste over rådsmedlemmer 1965 - 2015 (PDF)