Hopp til innhold

Museumskonferansen 2024

31. oktober - 1. november inviterer Kulturdirektoratet til Museumskonferansen 2024 i Stormen konserthus i Bodø.

31. oktober - 1. november 2024

Legg arrangementet i min kalender

Stormen konserthus, Bodø

Kulturdirektoratet

Strømmes

De siste årenes samfunnsendringer har vært dramatiske med pandemi, klimakrise og kriger. Vi vet ikke hvordan framtida blir, men vi kan påvirke retningen og vi kan tenke nytt. Hvordan kan vi, sammen og hver for oss, bidra til å løse utfordringene Norge og verden står overfor – og hvordan kan museene bidra til å skape bedre samfunn?

Med internasjonale konvensjoner som rammeverk om konferansen, og med inspirasjon fra bevegelsen The Happy Museum, vil vi legge til rette for en åpen og inkluderende samtale om museenes og kulturarvsinstitusjoners rolle i arbeidet for å skape en bedre framtid. Vi ønsker oss en samtale med sektoren om rollen museene og kulturarvsinstitusjonene kan ta i sine lokalsamfunn

Fullstendig program med påmelding og frister kommer.