Hopp til innhold

Boklansering: Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Digitale teknologier og medieplattformer er helt grunnleggende for kunst- og kulturfeltet i dag. En ny artikkelsamling fra Kulturrådet viser mangfoldet av digitaliseringsprosesser i kunsten og kulturen. Velkommen til boklansering!

1. desember 2022 kl. 11:00 - 15:30

Legg arrangementet i min kalender

Vega scene, Oslo

Kulturrådet

Strømmes

Gjennom 17 artikler fra en rekke norske og internasjonale forskere, undersøker artikkelsamlingen Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder hvordan digitaliseringsprosesser forandrer og preger produksjon, formidling og bruk av kunst og kultur i dag, og hvordan kunsten og kulturen selv utforsker, tematiserer og problematiserer endringsprosessene.

Hvordan forstå dagens kunst?

Boken tilbyr en bred vifte av perspektiver, begreper og modeller som hjelper oss å forstå kunsten og kulturen i dag. Artiklene drøfter strømmekonserter, instagramdikt, massedigitaliseringsprosjekter, kulturpolitikk, hacking som estetisk praksis og scenekunstens forhold til det digitale. De drøfter bruken av sosiale medier på motefeltet, hvordan kulturinstitusjoner endres, digital formidling på det visuelle kunstfeltet og på minnesteder, og – endelig – ønsket om å trekke seg tilbake fra det digitale.

Boken viser hvordan digitalisering på kunst- og kulturfeltet involverer et mangfold av ulike prosesser, stort og smått. Det handler om nye sjangre, nye kunstneriske og kulturelle uttrykksformer som – i mange tilfeller – utfordrer den etablerte forståelsen vår av kunst og kultur. Det handler om teknologi, om økonomi, om nye formidlingsformer, nye brukmønstre, og om nye aktører og medier som endrer strukturene i kunst- og kultursektoren. Det handler om plattformisering og den stadig viktigere rollen digitale medieplattformer spiller i kunst- og kultursektoren. Og det handler om kunsten og kulturen selv bidrar til en kritisk utforskning av vår stadig mer digitale livsverden.

Visker ut skillet mellom det digitale og analoge

All kunst og kultur befinner seg i dag innenfor digitale omgivelser og skillet mellom det «analoge» og det «digitale» fremstår meningsløse å opprettholde. Det digitale er en del av grunnbetingelsene for all kunst og kultur. Å forstå digitaliseringen er ikke bare å forstå samtidens kunst- og kultur, men også å forstå samtiden.

Boken samler resultatet fra Kulturrådets forskningsprogram Digital kultur, estetiske praksiser. Programmet mottok støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Boken utgis av Fagbokforlaget i Kulturrådets bokserie. Den publiseres som papirbok, PDF og som åpen tilgang-publikasjon. Papirboken vil være tilgjengelig på lanseringen.

På lanseringen vil et utvalg av artikkelforfatterne presentere sine bidrag. I tillegg blir innledningsforedrag ved Jacob Lund fra Aarhus Universitet og avslutningsforedrag ved Nina Lager Vestberg fra NTNU.

Arrangementet blir også strømmet.

(Bildet over er fra Cory Arcangels utstilling Century 21 på Greene Naftali Gallery, New York, mars–april 2021. Foto: Zeshan Ahmed).

Program

Del 1: 11.00-12.15

10.15–11.00: Dørene åpner  

11.00–11.15: Velkommen, ved Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, og Jorunn Veiteberg, leder av FoU-utvalget og rådsmedlem i Kulturrådet.

11.15–11.35: Presentasjon av boken, ved redaktørene Knut Ove Eliassen, Anne Ogundipe og Øyvind Prytz

11.35–12.00: Jacob Lund: «Estetisk betydningsdannelse i en digitaliseret livsverden»

12.00–12.45: Lunsj    

Del 2: 12.45-15.30

12.45–13.00: Tore Vagn Lid: Videopresentasjon av artikkelen «Analogiseringen av det digitale. Dramaturgi i unntakstilstand»

13.00–13.10: Ingvild Hagen Kjørholt: Presentasjon av artikkelen «Det medierte minnestedet. En studie av Falstad digital rekonstruksjon»

13.10–13.20: Yngvar Kjus: Presentasjon av artikkelen «Strømmekonserter – mer enn nødløsninger?»

13.20–13.30: Per Israelson: Presentasjon av artikkelen «Narves1biblioteket, deltagarestetik och den tecknade seriens ekologisering»

13.30–13.50: Hans Kristian Rustad og Synne Skjulstad: Samtale om artiklene «Instagramdikt og plattformlogikk» og «Instagram og uavhengige klesdesigneres medieringspraksiser». Samtaleleder: Anja Nylund Hagen  

13.50–14.15:     Pause  

14.15–14.35: Susanne Østby Sæther og Caroline Ugelstad: Presentasjon av artiklene «Hjemmefra. Kunstformidling under koronapandemien» og «Kamerabasert kunst under koronapandemien».

14.35–15.00: Eivind Røssaak og Cory Arcangel: samtale om artikkelen «Hack. Cory Arcangels medieintervensjoner»

15.00–15.25: Nina Lager Vestberg: "Hva er digital produksjon?"

Medvirkende

Knut Ove Eliassen, professor i litteraturvitenskap ved NTNU. Seneste utgivelser: Strandens topologier, Kultur og klasse, vol. 48 (130) (red. K.O. Eliassen, C. Meiner & C. Messelt), Europeisk litteratur fra Columbus til Kant. Bind 3. Samfunnet, (red. K.O. Eliassen & A. Fastrup, 2019), Contested Qualities (red. K.O. Eliassen, J.F. Hovden & O. Prytz, 2018) og Foucaults begreper (2016). Eliassen har skrevet artikler om blant annet maritim litteratur, mediehistorie, litteratur og teknologi, opplysningstid og det tjuende århundrets franske filosofi. Han har oversatt Foucault, Lyotard, Baudrillard og Kittler.

Per Israelson, postdoktor og forsker ved Institutionen för Kultur och Estetik (IKE), Stockholms universitet. Israelson disputerte i 2017 med avhandlingen Ecologies of the Imagination: Theorizing the participatory aeshtetics of the fantastic. Han virker også som kritiker, frilansskribent og redaktør. Israelsons forskningsinteresse ligger først og fremst innenfor serieteori, medieøkologi og postdigital estetikk og kultur.

Yngvar Kjus, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Kjus arbeider innenfor fagfeltet musikk og medier. Han har forsket på møter mellom medieteknologi og musikkultur og har blant annet skrevet boken Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium (Palgrave Macmillan, 2018).

Ingvild Hagen Kjørholt, førsteamanuensis i litteraturdidaktikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning, og prosjektleder ved Falstadsenteret. Kjørholt har blant annet forsket på fransk 1700-tallslitteratur og litteraturens virkningshistorie, og har sine forskningsinteresser innenfor feltene litteraturhistorie og minnestudier.

Cory Arcangel, kunstner, komponist, kurator og entreprenør som bor og arbeider i Stavanger. Han utforsker potensialet i og problemene med gamle og nye teknologier, og fremhever deres foreldelse, komiske sider, estetiske egenskaper og til tider skumle innflytelse i samtidens liv. Ved å bruke en semi-arkeologisk metodikk utforsker, koder og hacker hans praksis det strukturelle språket i videospill, programvare, sosiale medier og maskinlæring, og behandler dem som stoff og medium. Arbeidene hans har blitt stilt ut i separatutstillinger på Whitney Museum, New York; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Barbican Art Center, London; Reykjavik kunstmuseum, Island; Hamburger Bahnhof, Berlin; og Museum of Contemporary Art, Miami og Migros Museum für Gegenwartskunst i Zürich.

Tore Vagn Lid, regissør, forfatter og professor ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU. Han er også kunstnerisk leder av Transiteatret-Bergen og har vært professor i regi og dramaturgi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hans kunstneriske forskningsinteresse handler særlig om dramaturgisk utvidelse av teaterrommet som et refleksivt, kritisk erfaringsrom. Blant de siste arbeidene er Kunsten å lage en felle, Tolvskillingsoperaen og 03:08.38. Tilstander av unntak.

Jacob Lund, lektor i estetik og kultur på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og redaktør for The Nordic Journal of Aesthetics. Lund har publisert bredt innen estetik, kunststudier, kritisk teori og komparativ litteratur om emner som billedpolitikk, subjektivitet, erindring, medialitet, utsigelse og samtidighed. I perioden 2015–2021 ledet han forskningsprojektet The Contemporary Condition, som fokuserete på begrebet samtidighet og på forandringer i vår opplevelse av tid, slik disse artikuleres i samtidskunsten. For tiden arbeider han på forskningsprojektet Artistic Practice under Contemporary Conditions, 2022–2026, støttet af Novo Nordisk fonden. Hans seneste bok er The Changing Constitution of the present: Essays on the works of Art in the Times of Contemporaneity (Sternberg, 2022).

Anne Ogundipe, seniorrådgiver i Kulturrådets avdeling for kulturanalyse. Som kunst- og medieforsker, med en ph.d. i estetiske fag fra NTNU, har hun forsket på estetiske, kulturelle og sosiale aspekter ved digitaliseringen, særlig knyttet til praksiser og uttrykksformer i det visuelle kunstfeltet og til formidling i museumssektoren.

Øyvind Prytz, prosjektleder i Kulturrådets avdeling for kulturanalyse. Han har en ph.d. i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU. Han har blant annet forsket på digitalisering på litteraturfeltet og har utgitt boken Litteratur i en digital tid (2016). Han var prosjektleder for Kulturrådets forskningsprogram Kunst, kultur og kvalitet og medredaktør for Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Kvalitetsforhandlinger. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur og Contested Qualities. Negotiating Value in Arts and Culture.

Hans Kristian Strandstuen Rustad, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en avhandling om litterære hypertekster (2008), utgitt bøkene Fotopoetikk. Om dikt og fotografi i norsk lyrikk (2017), Digital litteratur. En innføring (2012) og Digtopplæsning. Former og fællesskaber (2022, sammen med Louise Mønster og Michael Kallesøe Schmidt). Han har også redigert en rekke bøker om nordisk poesi og om digital fiksjon.

Eivind Røssaak, dr. philos. og forsker i Nasjonalbibliotekets forskningsavdeling. Utvalgte publikasjoner: Memory in Motion: Archives, Technology, and the Social, Amsterdam University Press, 2017; «Surveillance Capitalism», Critical Inquiry 47/1, 2020; «Infrastruktur» i J. Lund og U. Schmidt (red.): Medieæstetik: En introduktion, Samfundsliteratur, 2020; Kunst som deling, delingens kunst Fagbokforlaget, 2020; Mangfold i spill: Digitalisering av kultur og medier i Norge, Universitetsforlaget, 2021, og «Stordataens skjulte narrativer», NLVT 25/1, 2022.  

Synne Skjulstad, ph.d. i medievitenskap fra UiO og førsteamanuensis ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ved Høyskolen Kristiania. Skjulstad forsker på visuell kommunikasjon og estetikk i møte med digitale kommunikasjonsteknologier, de siste årene med vekt på motefeltet. Skjulstad har publisert i en rekke internasjonale tidsskrift og antologier, blant annet Fashion Theory, International Journal of Fashion Studies og Digital Creativity.

Susanne Østby Sæther, ph.d., og kurator for fotografi og mediekunst ved Henie Onstad Kunstsenter. Sæthers forskningsfelt er samtidig kamerabasert kunst og medieestetikk, med vekt på forholdet mellom kunst, teknologi og medier. Sæther har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og katalogtekster nasjonalt og internasjonalt, inkludert Screen Space Reconfigured (red., Amsterdam University Press 2020) og Why Photography? (co-red., Skira Editore 2020).

Nina Lager Vestberg, professor i visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hun leder forskningsgruppen Media, Data, Museums og har bidratt til boken Mangfold i spill. Digitalisering av kultur og medier i Norge (Universitetsforlaget 2021), som sprang ut av NFR-prosjektet Digitization and Diversity (2015-2019). Boken Picture Research: The Work of Intermediation from Pre-Photography to Post-Digitization utkommer på MIT Press i juni 2023 og handler om bildebransjens rolle i den lengre historien om digitalisering fra 1830- til 2010-tallet.

Caroline Ugelstad, ph.d., og sjefskurator og leder av kunstfaglig avdeling ved Henie Onstad Kunstsenter. Ugelstads forskningsfelt er avantgarden og neoavantgarden, med vekt på historiografi og forholdet mellom kunst og hverdagsliv. Ugelstad er utdannet fra Courtauld Institute of Art og Universitetet i Oslo, og hun har kuratert en rekke utstillinger, som Niki de Saint Phalle (2022), Guadalupe Maravilla – Sound Botánica (2022), Merz! Flux! Pop! (2021) på Henie Onstad Kunstsenter.

Bidragsytere i boken

Ellen Foyn Bruun, Knut Ove Eliassen, Ida Eritsland, Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, Aina Landsverk Hagen, Pepita Hesselberth, Ingeborg Hjorth, Ole Marius Hylland, Per Israelson, Håvard Kiberg, Yngvar Kjus, Ingvild Hagen Kjørholt, Bård Kleppe, Tore Vagn Lid, Sara Berge Lorenzen, Insa Müller, Anne Ogundipe, Elena Pérez, Øyvind Prytz, Hans Kristian Strandstuen Rustad, Eivind Røssaak, Synne Skjulstad, Hendrik Storstein Spilker, Anette Homlong Storeide, Susanne Østby Sæther, Nanna Bonde Thylstrup, Ingrid M. Tolstad, Caroline Ugelstad.