Hopp til innhold

Boklansering: Kunstskapte fellesskap

I kulturpolitikken hevdes det gjerne at kunst og kultur kan bidra til å danne, forme og styrke fellesskap. Men hvordan kan egentlig kunst skape fellesskap? Og hvordan fungerer de kunstskapte fellesskapene? Velkommen til boklansering.

12. september 2022 kl. 18:30 - 20:30

Legg arrangementet i min kalender

Litteraturhuset, Oslo

Kulturrådet

Strømmes

Boken "Kunstskapte fellesskap" inneholder 13 forskningsbidrag som undersøker hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. Artiklene diskuterer blant annet hvilke former for samvær og samhørighet som preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, hva slags offentligheter som bidrar til at nye kunstskapte felleskap dannes, og hva som skjer når kunst skaper friksjon ved å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger.

Artiklene undersøker spørsmålet om kunst og fellesskap i en nordisk kontekst. Boka begrenser seg ikke til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltets egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg innenfor en bredere kulturell kontekst.

"Kunstskapte fellesskap" springer ut av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale felleskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Redaktører for boka har vært Jorunn Veiteberg, Hanne Hammer Stien og Melanie Fieldseth. Boken utgis av Fagbokforlaget.

Lanseringen er gratis og åpen for alle. Arrangementet blir også strømmet.

Program

18.30–18.35

  • Velkommen, ved Sigmund Løvåsen, leder av Norsk kulturråd

18.35–18.50

  • Jorunn Veiteberg og Hanne Hammer Stien: Presentasjon av boken "Kunstskapte fellesskap"

18.50–19.30

  • Peter Berliner: Portretter, fotografier og fellesskap i en grønlandsk kontekst
  • Kristine Ringsager: Musikk og fellesskap på tvers
  • Mats Johansson: Deltagerkultur som estetisk praksis: En studie av streetdansscenen i Oslo
  • Mathias Danbolt: Øvelser i sameksistens: Kunstneriske fellesskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi

19.30–20.15

  • Samtale med Jorunn Veiteberg, Hanne Hammer Stien, Kristine Ringsager, Mats Johansson og Mathias Danbolt. Samtalen ledes av Louisa Olufsen Layne.

20.15–20.30

  • Frederik Tygstrup: Kommentar til boka og tematikken

Om bidragsyterne

Peter Berliner er professor i arktisk community-psykologi ved Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Han er cand.mag. og mag.art. i idehistorie og psykologi, samt autorisert spesialist og veileder innen psykoterapi og organisasjonspsykologi.

Mathias Danbolt er professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Hans forskning undersøker kontaktsonene mellom kunsthistorie og kolonihistorie i en nordisk kontekst. Blant annet leder han de kollektive forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Hstories» (2019–2023), «Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi» (2019–2022), og «Moving Monuments: The Afterlife of Sculpture from the Danish Colonial Era» (2022–2025).

Mats Johansson er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Rauland. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet tradisjonsmusikk og populærmusikk, musikkanalytisk forskning med fokus på groove, mikrorytmikk, fremføringspraksis og improvisasjon, samt musikk, opphavsrett og kulturelt eierskap.

Louisa Olufsen Layne er førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning er særlig opptatt av estetiske uttrykk som befinner seg i skjæringspunktet mellom litteratur og musikk. Hun er medlem av forsknings- og utviklingsutvalget til Kulturrådet.

Kristine Ringsager er musikantropolog og tenure-track-adjunkt på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. I sin forskning fokuserer hun særlig på musiklivets rasialiserte og kjønnede kulturer og infrastrukturer, og på bruken av musikk i sosiale endringsprosesser.

Hanne Hammer Stien er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet. Ved siden av å være forsker, har Stien virket som kunstkritiker, og hun har en kuratorisk praksis. Hun er medlem av forsknings- og utviklingsutvalget til Kulturrådet.

Frederik Tygstrup er professor i litteraturvitenskap ved Københavns Universitet og leder av «Kunsten som Forum», Ny Carlsbergfondets forskningssenter ved Københavns Universitet.

Jorunn Veiteberg er dr. philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som skribent og kurator, og har vært medlem av Norsk kulturråd siden 2016. Hun er leder av Kulturrådets forsknings- og utviklingsutvalg.