Hopp til innhold
Tilskuddsordning

Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge

Søknadsfrist til den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge

15. august 2024

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Formål

Formålet med den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge er at det blir skapt, utgitt, spredt og lest ny norsk skjønnlitteratur. Kulturrådet stiller et minstekrav til utgivelsenes kvalitet og innkjøpene skal samlet sett bidra til stor bredde i norsk litteratur.

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Kulturrådets distributør direkte til norske skole- og folkebibliotek for utlån i Norge.

Som et prøveprosjekt i perioden 2020-2022 tilgjengeliggjøres innkjøpte titler for barn og unge som papirbøker også for et utvalg skolebibliotek. Se egne retningslinjer for forsøksordning for distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek.

Folkebibliotekene og skolebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.

Mer info her