Hopp til innhold
Kulturrådet

Dialogmøte om tilskuddsordninger for musikkfeltet

Velkommen til åpent dialogmøte om Kulturrådets tilskuddsordninger for musikkfeltet i Rogaland.

8. juni 2023 kl. 14:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Loftet, Tou scene, Stavanger

Kulturrådet

Musikkontoret STAR og Kulturrådet inviterer til åpent dialogmøte med musikkaktører og -miljøer i Rogaland. Kulturrådet ønsker å nå ut til alle som skaper og produserer musikk, men også arrangører, festivaler, orkestre, og andre som initierer produksjoner og bestiller verk.

Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak har lagt sitt utvalgsmøte til Stavanger, og vil samtidig informere aktører i Rogaland og Stavanger om sine tilskuddsordninger.

Kulturrådet har invitert aktører til å gi innspill og perspektiver på musikklivet i Rogaland og det blir mulighet for å dele synspunkter og stille Kulturrådet spørsmål.

Møtet er åpent for spørsmål og dialog. 

Møteleder er Erik Dæhlin – medlem av musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak i Kulturrådet.

Meld deg på dialogmøtet her

 

Program

Velkommen ved Martha Lyse, daglig leder for Musikkontoret STAR.

Del 1: Kulturrådet informerer

Hvordan behandles søknadene og hva blir vektlagt?

 • Hvordan bidrar tilskuddsordningene til hele bredden av musikkuttrykk og musikkmiljøer i hele landet? Hvordan kan ordningene stimulere til at produksjonene når ut til publikum? Utvalgsleder Nasra Ali Omar gjør rede for musikkutvalgets arbeid, vurderinger og prioriteringer. 
 • Hvordan skal Kulturrådets tilskuddsordning for komposisjon og produksjon treffe alle de ulike måter å skape musikk på? Utvalgsmedlem Erik Dæhlin redegjør for utviklingen av ordningen. Han vil også beskrive et forskningsprosjekt, «Skapende praksiser i musikk», som Kulturrådet har satt i gang. 

Hvilke muligheter finnes i Kulturrådets tilskuddsordninger? 

 • Fagansvarlig for musikk i Kulturdirektoratet, Preben von der Lippe, snakker om sammenhengen mellom alle musikkordningene i Norsk kulturfond, og om hvordan de skal bidra i hele produksjons- og formidlingkjeden for kunstnere, arrangører og bransje i det frie musikkfeltet.
 • Seniorrådgiver i Kulturdirektoratet, Rannveig Sjøvaag, informerer og gir spesifikke råd og søketips.

 

Del 2: Dialogmøte 

Musikklivet i Rogaland, sett fra Rogaland

Innlegg fra aktører i Rogaland:

 • Andreas Mæland, daglig leder i Sildajazz 
 • Martha Lyse, daglig leder i Musikkontoret STAR 

Hva kjennetegner musikklivet i Rogaland? Hvilke utfordringer og behov har feltet? Er det noen hindringer i møte med Kulturrådet?

Panelsamtale – diskusjon og samtale med aktører i salen:

 • Andreas Mæland
 • Martha Lyse
 • Nils Henrik Asheim, komponist og musiker
 • Tore Arholm Tobiassen, låtskriver og festivalarrangør
 • Tuva Syvertsen, utvalgsmedlem, musiker og låtskriver
 • Hilde Sørnæs, seniorrådgiver i Kulturdirektoratet

Etter panelsamtalen blir det mulighet til å snakke direkte med utvalgsmedlemmer og saksbehandlere.