Hopp til innhold
Arendalsuka

Digitalisering av kunst og kultur: mer tilgjengelighet eller økte forskjeller?

Regjeringen startet nylig arbeidet med en ny kunstnermelding, hvor målet er å kartlegge kunstnernes kår i dag, og ikke minst undersøke hva som bør gjøres fremover. I dette bildet spiller digitaliseringen en viktig rolle; på hvilken måte vil nye former for distribusjon og produksjon av kunst og kultur påvirke kunstnernes økonomi og tilknytning til arbeidslivet de neste årene?

15. august 2022 kl. 15:00 - 16:30

Legg arrangementet i min kalender

Arendal bibliotek

Kulturrådet

Strømmes

Regjeringen startet nylig arbeidet med en ny kunstnermelding, hvor målet er å kartlegge kunstnernes kår i dag, og ikke minst undersøke hva som bør gjøres fremover. I dette bildet spiller digitaliseringen en viktig rolle; på hvilken måte vil nye former for distribusjon og produksjon av kunst og kultur påvirke kunstnernes økonomi og tilknytning til arbeidslivet de neste årene?

Nedstengningen av saler og scener under pandemien lærte oss at digitaliseringen av kunstproduksjon og -formidling kan representere gode muligheter for både nyskaping, økonomisk og næringsmessig lønnsomhet – og økt tilgjengelighet.

Digitalisering kan således være et virkemiddel for å tilgjengeliggjøre kunsten for flere og nå ut over hele landet. Samtidig kan de digitale plattformene bidra til å forsterke skillet mellom små og store aktører i kultursektoren.

Hvordan skal kultursektoren – og politikerne – håndtere en overgang til mer digital formidling for de ulike kunstformene, og hvordan er ulike aktører i kulturfeltet rustet til å møte nye krav som stilles til digital omstilling?

Du treffer:

- Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet
- Anja Nylund Hagen, musikkviter og seniorrådgiver i Kulturrådet
- Daniel Nordgård, førsteamanuensis i digitalisering og musikkindustri, UiA
- Ole Henrik Antonsen, styreleder, Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)
- Morten Gjelten, direktør, Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
- Hege Knarvik Sande, direktør, Danse- og teatersentrum
- Ingvild Skaatan, daglig leder, Det Norske Solistkor
- Erik Ulfsby, teatersjef, Det Norske Teatret
- Oddrun Lilja Jonsdottir, artist