Hopp til innhold
Fagdag museum

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Hva er status 8 år etter at Stortingsmelding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv ble lansert våren 2009? Er de politiske ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de måttet vike plassen for andre utfordringer?

Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. 1996 Fotograf: Venke Garpestad / Jærmuseet

Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. 1996 Fotograf: Venke Garpestad / Jærmuseet

24. april 2017 kl. 10:00 - 15:30

Legg arrangementet i min kalender

Norsk Maritimt museum, Oslo

Kulturrådet

Tilgjengelige opptak fra fagdagen ser du i programoversikten under.

Program

Med lenke til presentasjoner i pdf.

9.30  Registrering og enkel servering   

10.00  Åpning / velkommen - Kulturrådet og Norsk Maritimt Museum

10.10  Folkemuseet – hva vi har tenkt – og hva vi har gjort - Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum 

10.30  Digitalisering av kulturarv – status, utfordringer, veien videre - Espen Hernes, Kulturrådet 

11.00  Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven - Marit Grydeland, Riksrevisjonen

11.20  Revisjon, visjon og virkelighet - Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Kommentar til Riksrevisjonens rapport

11.40  Lunsj

12.20  Noe har skjedd! - Per Olav Torgnesskar, Kulturrådet (samtale-leder)
Panelsamtale om digitaliseringsmeldingen og hva den har ført til.

 • Ole Marius Hylland, Telemarksforskning

 • Jon Birger Østby, tidligere direktør ABM-utvikling

 • Christian Emil Ore, Universitetet i Oslo

 • Suzette Paasche, MIST, og styreleder i KulturIT

 • Kristin Halaas, Vestfoldmuseene

13.20  Pause

13.40  Strategi for åpne kulturdata - Inger Lise Kurseth, Kulturdepartementet
Kulturdepartementets arbeid med digitalisering og åpne kulturdata

13.55  Digital kulturarv – gnagsår eller nirvana, eller hvor trykker skoen mest? - "Speakers Corner"

 • Digitalisering av kulturhistoriske arkiv. Audun Kjus, Norsk etnologisk gransking

 • Look to bibliotekene! Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

14.25  Utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering av kulturarv - Magne Velure (debattleder)
Paneldebatt om strategier for digitaliseringsaktiviteten framover, veien videre, aktuelle tiltak, mulige samarbeidsrelasjoner.

 • Kristin Danielsen, Kulturrådet

 • Inga Bolstad, Arkivverket

 • Roger Jøsevold, Nasjonalbiblioteket

 • Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum

 • Liv Ramskjær, Museumsforbundet

15:25  Oppsummering og avslutning - Espen Hernes, Kulturrådet

15:30  Slutt program

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 24. april, kl. 10-15.30

Sted: Norsk Maritimt museum, Bygdøynes, Oslo

Pris: kr 500,- inkl. lunsj

Seminaret er fulltegnet. 

Kontaktperson

Lars Rogstad

Om Kulturrådets fagdager for museer

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Gjennom året berøres tema som immateriell kulturarv, digital utvikling, formidling/publikum, forskning og museumspolitikk. Året avsluttes med utlysning av midler for neste 3-årige programperiode. På flere av arrangementene er museer avgjørende samarbeidspartnere for både innhold og praktisk gjennomføring.

- Tilbudet skal reflektere både faglige utfordringer i museene og samfunnsmessige endringer med relevans for museene, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet. 

Mer informasjon om Kulturrådets program for kompetanseheving for museene i 2017.