Hopp til innhold
Infomøte

Digitalt infomøte for litteraturforlag - Næringsutvikling/Kulturrådet

Kulturrådets faggruppe for kulturell og kreativ næring inviterer til digitalt infomøte om ordningen næringsutvikling, rettet mot litteraturbransjen og små forlag. Torsdag 10. februar kl 10 – 12.

10. februar 2022 kl. 10:00 - 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt/teams

Kulturrådet

  • Delta i møtet her 

Tilskuddsordningen Næringsutvikling har søknadsfrist 2. mars 2022, og du kan lese mer om ordningen på Kulturrådets nettsider. 

Formålet med ordningen:
Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes.