Hopp til innhold

EØS-midlene: match-making og seminar i Vilnius, Litauen

Er du interessert i kultursamarbeid med Litauen? Er du interessert i ‘kreativ stedsutvikling' eller tenker du bare, «hva i all verden er det?». Da inviterer vi deg med til Litauen! 16. januar 2020 arrangerer Kulturrådet og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et matchmaking-møte i Vilnius, Litauen.

Fra prosjektet

Fra prosjektet "Vår egen historiebok", fotograf: Julie L Lillesæter, Differ Media

16. januar 2020

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Meld deg på her

Seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius, Litauen

Torsdag 16. januar 2020 inviteres norske aktører innen kunst og kultur samt kulturarv til seminar om kreativ stedsutvikling i kombinasjon med et partnermøte i Vilnius, Litauen! Det hele arrangeres av Kulturrådet og Riksantikvaren i samarbeid med våre samarbeidspartnere, det litauiske kulturdepartementet og Central Project Management Agency (CPMA).

Søknadsfrist for påmelding er 12. desember 2019. Deltakere vil få beskjed innen mandag 16. desember.

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Utvelging vil foregå på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Deltakere må ha virke innen kulturarv og/eller kunst og kultur, og de må kunne fungere som faglig partner i et samarbeidsprosjekt;
  • Representasjon fra ulike områder innenfor kulturarv, og kunst og kultur
  • Interesse for og/eller erfaring med ‘kreativ stedsutvikling'.

Kulturprogrammet i Litauen fokuserer på ‘kreativ stedsutvikling'. Kreativ stedsutvikling er en konseptuell tilnærming til prosjekter som ønsker å skape muligheter for sosial og økonomisk vekst gjennom kunst og kultur i, for og sammen med lokale miljøer. I samarbeid med vår partner, Kulturdepartementet i Litauen, inviterer vi derfor norske aktører til seminar om kreativ stedsutvikling i kombinasjon med partnermøtet i Vilnius!

Detaljer om program og påmelding kommer. 

Dekket reise og opphold

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Deltakere vil få dekket reise til og fra Vilnius, samt maks to netter på hotell.

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Kulturprogrammet i Litauen finansieres av EØS-midlene og gjør tilgjengelig mer enn 8,2 millioner euro til kulturarv og kunst- og kultursamarbeid. Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med kulturaktører fra Litauen og Norge, Island og Liechtenstein. Partnermøtet er derfor en mulighet til å knytte kontakt og starte et samarbeid.

Kulturprogrammet inkluderer to utlysninger for prosjekter som begge skal åpne innen datoen for partnermøtet og seminaret 16. januar 2020. Deltakelse på møtet er derfor en god anledning til å starte et kultursamarbeid med Litauen

Utlysning 1: Kunst og kultursamarbeid

Utlysningen omfatter kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt med fokus på å øke tilgangen og deltakelsen i kultur i regionene utenfor de store byene.

Utlysning 2: Lokalt entreprenørskap

Utlysningen vil fokusere på prosjekter som fremmer lokalt entreprenørskap i regionene utenfor de største byene. Minst to av prosjektene i utlysningen skal også fokusere på kulturarv.

Felles for begge utlysningene er at det er den litauiske aktøren som er prosjektleder og vil være den som sender inn prosjektsøknaden på vegne av partnerne. Hoveddelen av prosjektet vil foregå i Litauen, men det er åpent for aktiviteter i Norge, Island eller Liechtenstein.

Programmet kommer også til å utlyse midler til reisestøtte slik at potensielle partnere i Litauen og Norge, Island eller Liechtenstein som allerede er i kontakt, kan møtes for å utvikle en felles prosjektsøknad.

Les mer om kulturprogrammet i Litauen:

På Kulturrådet sine nettsider

På Riksantikvaren sine nettsider