Hopp til innhold

EØS-midlene: webinar om utlysning i Polen

Nå er den tredje og siste utlysningen for kultursamarbeidsprosjekter med Polen åpen! Få med deg alt du trenger å vite om utlysningen på vårt digitale møte 13. desember!

13. desember 2021 kl. 10:00 - 11:30

Legg arrangementet i min kalender

Microsoft Teams webinar

Kulturrådet og Det polske kulturdepartementet

Strømmes

Mandag 13. desember kl 10.00 inviterer Kulturrådet og Det polske kulturdepartementet til digitalt informasjonsmøte om den tredje og siste utlysningen innen kunst- og kultursamarbeid i Polen!

I møtet vil Entreprenerdy holde en kort presentasjon om kulturelt entreprenørskap. Det vil også bli gitt detaljert informasjon om selve utlysningen, samt informasjon om hvordan Kulturrådet vil kunne bistå norske prosjektpartnere. Det er åpent for både polske og norske prosjektpartnere, og vil derfor foregå på engelsk.

Møtet vil foregå på Teams, med påmeldingsfrist fredag 10. desember.  

Påmelding

Send følgende informasjon til eos-kultursamarbeid@kulturradet.no :

  • Fullt navn
  • E-post adresse
  • Hvilken organisasjon/kulturaktør du representerer

Logg deg på møtet her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFmY2RmYzQtMTMxZC00MWU0LWE1ZDItNTJjZWYyMTk2ZjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223eb22730-0421-40c7-a4c5-98922840bc64%22%2c%22Oid%22%3a%224d0248f5-fc24-479d-b24b-5380a467a020%22%7d

Les mer om EØS-midlene i Polen her