Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for visuell kunst

Behandler søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper: Prosjektstøtte visuell kunst, prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen, kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling, kunstnerassistentordningen.

15. - 17. november 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for tilskuddsordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i faglig utvalg for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Tilskuddsordninger

Prosjektstøtte visuell kunst

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Kunstnerassistentordningen

Les mer om Kulturrådets arbeid med visuell kunst