Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for visuell kunst

I dette møtet behandles søknader til Prosjektstøtte visuell kunst - kunstnere, og søknader til Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen

28. - 30. mai 2024

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for tilskuddsordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i faglig utvalg for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturrådet

Tilskuddsordninger

Prosjektstøtte visuell kunst - kunstnere

Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen