Hopp til innhold

Informasjonsmøte i Tromsø

Kulturrådet og Troms Fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om ordningene for visuell kunst, tverrfaglige tiltak og kreativ næring. I tillegg kommer Innovasjon Norge Arktis for å fortelle om Kulturnæringsprogrammet.

9. mai 2018 kl. 10:00 - 16:30

Legg arrangementet i min kalender

Fylkeshuset i Tromsø

Kulturrådet og Troms Fylkeskommune

 

10.00 Kaffe og te
10.30 Visuell kunst - Nina Refsnes i Kulturrådet om ordningene for visuell kunst: Utstillingsstøtte, Prosjektstøtte (for kunstnere, kuratorer, institusjoner, festivaler osv.), Arrangørstøtte og Kunstnerassistent
12.00 Lunsj
12.45 Kreativ næring - Bodil Børset i Kulturrådet om ordningene for næringsutvikling (distributører, formidlere, gallerister osv.) og regional bransjeutvikling (regionale kompetansesentre, nettverk og bransjebyggende aktører).
13.50 Innovasjon Norge Arktis og kulturnæringsprogrammet i Troms - Knut Perander
14.50 Pause
15.05 Tverrfaglige ordninger - Line Fallan Sørensen i Kulturrådet om Rom for kunst, Tverrfaglige tiltak, Gjesteopphold og Aspirantordningen
16.15 Spørsmål fra salen og avslutning
16.30 Slutt

Arrangementet er gratis og åpent for alle.