Hopp til innhold

Informasjonsmøte om tilskuddsordninger for det visuelle kunstfeltet

Kulturrådet inviterer informasjonsmøte for kunstnere, kuratorer og andre aktører i det visuelle kunstfeltet. I årets første møte presenterer vi alle tilskuddsordningene samlet og legger spesiell vekt på ordningen "Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling".

2. februar 2023 kl. 13:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

(Bilde: Kobie Nel, Mother's Ectoplasm, Norsk Billedhoggerforening, 2022. Materialer: Polyuteran, polycaprolakton, glass, fossiler, aluminium, pvc, pengesedler. Foto: Kobie Nel. Utstillingen mottok støtte fra tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst.)

I møtet informerer Kulturdirektoratet – som er sekretariat for Kulturrådet – om formålet med ordningene innen visuell kunst og hvem som kan søke, og gir tips til en god søknad. Vi vil også snakke om Kulturrådets strategi, der styrket mangfold og større ytringsrom er hovedsatsingsområder.

Møtet er digitalt og åpent for alle som ønsker søkerveiledning om ordningene på det visuelle kunstområdet. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke Kulturrådets ordninger.

Vi ønsker å gi flere mulighet til å skape og formidle bildekunst, fotografi, kunsthåndverk og andre former for samtidskunst. Vårt mål er at Kulturfondet skal være med å bygge opp og støtte et større mangfold i det visuelle kunstfeltet i Norge. Vi inviterer spesielt kunstnere og formidlere som ikke har søkt Kulturrådet tidligere til å delta i møtet.

Her kan du melde deg på møtet

Program

13.00–13.30: Kulturrådets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Jonas Ekeberg

13.30–14.10: Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling v/Inger Eri

14.10–14.30: Spørsmål og svar

Flere informasjonsmøter utover året

Informasjonsmøtet 2. februar er det første i årets møter om Kulturrådets tilskuddsordninger for det visuelle kunstfeltet.

Kulturfondet har fire søknadsrunder i året. I god tid før hver søknadsfrist vil du på disse møtene få generell informasjon, samt anledning til å stille spørsmål til saksbehandlere. Møtene vil være delt i tre. De første ti minuttene får du en kort innføring i tilskuddsordningene for visuell kunst. Deretter får du presentasjoner av to utvalgte tilskuddsordninger.

Informasjonsmøte 16. mars 2023 (søknadsfrist 14. april)

13.00–14.00: Den ekstraordinære utlysningen "Mangfold i det visuelle kunstfeltet"

Informasjonsmøte 4. mai 2023 (søknadsfrist 2. juni)

13.00–13.10: Kulturrådets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Nina Refsnes

13.10–14.50: Utstyrsstøtte for fellesverksteder og gjestekunstordninger v/Erikka Fyrand

14.50–15.30: Prosjektstøtte visuell kunst v/Ingrid Pettersen

Informasjonsmøte 15. juni 2023 (søknadsfrist 5. september)

13.00–13.10: Kulturrådets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Nina Refsnes

13.10–14.50: Arrangørstøtte visuell kunst v/Tomas Bjerke Holen

14.50–15.30: Prosjektstøtte visuell kunst v/Erikka Fyrand

Informasjonsmøte 2. november 2023 (søknadsfrist 5. desember)

13.00–13.10: Kulturrådets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Nina Refsnes

13.10–14.50: Prosjektstøtte for kunstnere i etableringsfasen v/Velaug Bollingmo

14.50–15.30: Kunstnerassistentordningen v/Mette Karlsvik

Med forbehold om endringer.