Hopp til innhold

Informasjonsmøte om tilskuddsordninger i Norsk kulturfond for det visuelle kunstfeltet

Kulturrådet inviterer til et åpent informasjonsmøte for kunstnere, kuratorer og andre aktører i det visuelle kunstfeltet. Møtet passer både for nye søkere og for deg som har søkt Kulturrådet tidligere.

2. mai 2022 kl. 13:00 - 14:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

I møtet informerer vi om formålet med ordningene innen visuell kunst og hvem som kan søke, og gir tips til en god søknad. Vi vil også snakke om Norsk kulturfonds strategi, der styrket mangfold og større ytringsrom er hovedsatsingsområder. 

Møtet er digitalt og åpent for alle som ønsker søkerveiledning om ordningene på det visuelle kunstområdet. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke Kulturrådets ordninger. 

Vi ønsker å gi flere mulighet til å skape og formidle bildekunst, fotografi, kunsthåndverk og andre former for samtidskunst. Vårt mål er at Kulturfondet skal være med å bygge opp og støtte et større mangfold i det visuelle kunstfeltet i Norge. Vi inviterer spesielt kunstnere og formidlere som ikke har søkt Kulturfondet tidligere til å delta i møtet. 

Her kan du melde deg på

Vel møtt! 

Program

13.00 – 14.00 Kulturfondets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Tomas Bjerke Holen 

 

Aktuelle tilskuddsordninger

Arrangørstøtte visuell kunst

Kunsfaglige publikasjoner og manusutvikling

Kunstnerassistenordningen

Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Prosjektstøtte visuell kunst

Utstyrsstøtte til fellesverksteder gjestekunstordninger

Norsk kulturfond har også en rekke tverrgående og tverrfaglige ordninger som passer søkere fra det visuelle kunstfeltet.

Du finner mer informasjon om ordningene her

PS! Søkere å gjerne må ta direkte kontakt med saksbehandlere på spesifikke ordninger fram mot fristen for spørsmål om disse.