Hopp til innhold

Informasjonsmøte om tilskuddsordninger i Norsk kulturfond for det visuelle kunstfeltet

Kulturrådet inviterer til et åpent informasjonsmøte for kunstnere, kuratorer og andre aktører i det visuelle kunstfeltet. Møtet passer både for nye søkere og for deg som har søkt Kulturrådet tidligere. 

2. februar 2022 kl. 13:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

I møtet informerer vi om formålet med ordningene innen visuell kunst og hvem som kan søke, og gir tips til en god søknad. Vi vil også snakke om Norsk kulturfonds strategi, der styrket mangfold og større ytringsrom er hovedsatsingsområder. 

Møtet er digitalt og åpent for alle som ønsker søkerveiledning om ordningene på det visuelle kunstområdet. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke Kulturrådets ordninger. 

Vi ønsker å gi flere mulighet til å skape og formidle bildekunst, fotografi, kunsthåndverk og andre former for samtidskunst. Vårt mål er at Kulturfondet skal være med å bygge opp og støtte et større mangfold i det visuelle kunstfeltet i Norge. Vi inviterer spesielt kunstnere og formidlere som ikke har søkt Kulturfondet tidligere til å delta i møtet. 

Du kan fortsatt melde deg på webinaret - send en e-post  til anita.eik@kulturradet.no

Vel møtt! 

Program

13.00 – 14.00 Felles: Kulturfondets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Kalle Øen 
14.00 – 15.00 Rom 1: Om Prosjektstøtte visuell kunst v/Mette Karlsvik 
14.00 – 15.00 Rom 2: Om Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling v/Inger Eri 

Flere informasjonsmøter utover året

Informasjonsmøtet 2. februar er det første i en rekke møter om Norsk kulturfonds tilskuddsordninger for det visuelle kunstfeltet. Kulturfondet har fire søknadsrunder i året.  I god tid før hver søknadsfrist vil du på disse møtene få generell informasjon, samt anledning til å stille spørsmål til saksbehandlere. Møtene vil være delt i to. Den første timen får du en innføring i de seks tilskuddsordningene for visuell kunst. Den andre timen kan du velge å delta i et fordypningsmøte om den tilskuddsordningen du er mest interessert i. 

Program for kommende informasjonsmøter

Informasjonsmøte 2. mai 2022 (søknadsfrist 2. juni) 

13.00 – 14.00 Felles: Kulturfondets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Tomas Bjerke Holen 
14.00 – 15.00 Rom 1: Om Utstyrsstøtte for fellesverksteder og gjestekunstordninger v/Kalle Øen 
14.00 – 15.00 Rom 2: Om Prosjektstøtte for kunstnere i etableringsfasen v/Velaug Bollingmo 

Informasjonsmøte 16. juni 2022 (søknadsfrist 2. september) 

13.00 – 14.00 Felles: Kulturfondets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Kalle Øen 
14.00 – 15.00 Rom 1: Om Arrangørstøtte for visuell kunst v/Tomas Bjerke Holen 
14.00 – 15.00 Rom 2: Om Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling v/Inger Eri 

Informasjonsmøte 2. november 2022 (søknadsfrist 2. desember) 

13.00 – 14.00 Felles: Kulturfondets støtteordninger for det visuelle kunstfeltet v/Nina Refsnes 
14.00 – 15.00 Rom 1: Om Prosjektstøtte visuell kunst v/Ingrid Pettersen 
14.00 – 15.00 Rom 2: Om Kunstnerassistentordningen v/Mette Karlsvik 

Med forbehold om endringer.