Hopp til innhold
Seminar

Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur. Forskere og andre interesserte inviteres med dette til å komme med innspill som vil danne grunnlag for den videre programutformingen og for utlysningen av midler.

Prosjektet Lysgrafitti av Marit Silsand fikk støtte fra Kulturfondet i 2014.

Prosjektet Lysgrafitti av Marit Silsand fikk støtte fra Kulturfondet i 2014.

14. februar 2017 kl. 10:30 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Kulturrådet

Forskningsprogrammet skal gi nye kunnskaper om barn og ungdommers forhold til kunst og kultur, om kunst- og kulturuttrykkenes plass i barn og ungdoms liv, samt om aktører, tiltak og politikk på området. Midlene lyses ut våren 2017. 

Kulturrådet ønsker at satsningen skal bidra til å etablere nye perspektiver på barn og unge og kunst og kultur. Hva slags kunstsyn og hva slags forståelser av barn og unge legges til grunn i ulike sammenhenger? Det er ønskelig at satsningen skal bidra til å identifisere faglig interessante og politisk relevante problemstillinger innenfor dette brede, tematiske området. Hvordan kan tilnærminger fra ulike fagtradisjoner spille sammen i utviklingen av nye innsikter på feltet?

Mulige temaer for forskningssatsningen kan være:

  • Barn og unges omgang med kunst og kultur gjennom nye medier, formidlingsplattformer og kommunikasjonsmåter.
  • Barn og unge som autonome utøvere av ulike kunst- og kulturuttrykk.
  • Kunst og kulturinstitusjoners møte med barn og unge, og barn og unges møter med kunst og kultur.
  • Hvordan kunstnere forholder seg til ulike aldersgrupper og hva slags kompetanser og forståelser som opparbeides gjennom slikt arbeid.
  • Rekruttering av barn og unge inn i kunstfeltet og kulturinstitusjonene.
  • Forskjeller mellom og innenfor aldersgrupper, kjønn, etnisitet og sosial og økonomisk bakgrunn.

Det er et mål for Kulturrådet at programmet skal rekruttere forskere fra ulike fagområder og legge til rette for samarbeid og utvikling av nye perspektiver på tvers av etablerte fagmiljøer.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for satsningen.

Program

Se opptak fra 11.00-12.05

11.00: Velkommen ved Jorunn Veiteberg, leder av FoU-utvalget i Kulturrådet og rådsmedlem

11.15: Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie

11.40: Anja Nylund Hagen, ph.d, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

12.05: Lunsj

Se opptak fra 12.45 - 15.00

12.45: Eivind Røssaak, førsteamanuensis, Nasjonalbiblioteket

13.10: Lisa Marie Nagel, ph.d-stipendiat, Norsk barnebokinstitutt

13.35: Pause

13.50: Panelsamtale etterfulgt av innspill fra salen. 

Jorunn Spord Borgen, professor, Norges idrettshøgskole
Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
Tone Pernille Østern, professor, NTNU
Elin Eriksen Ødegaard,  professor og prodekan for forskning, Høgskolen i Bergen
Viggo Vestel, forsker II, Senter for velferds – og arbeidslivsforskningHøgskolen i Oslo og Akershus
Gerd Elise Mørland, moderator

14.50: Oppsummering, info om veien videre og vel hjem ved forskningsleder i Kulturrådet, Olav Hamran

Kontaktperson

Forskningsleder Olav Hamran , 21045839 / 478 84 430

 

Velkommen!