Hopp til innhold
Regionalt møte Kreativt Europa - veiledninger

Kreativt Europa med veiledning i Agder

torsdag 13. oktober veileder Kristin Bolgård og Per Dehlin fra Kulturdirektoratet og Kreativt Europas kulturdesk potensielle prosjektledere / organisasjoner for europeiske kulturprosjekter fra Agder. Møtene skjer i Fylkeshuset. Påmelding nødvendig. De som eventuelt ikke får plass på en av veiledningene vil få tilbud om digitale veiledninger på et senere tidspunkt. Her er det først til mølla!

13. oktober 2023

Legg arrangementet i min kalender

Fylkeshuset, Kristiansand

Kulturdirektoratet og Agder fylkeskommune

Påmelding her (påmeldingfrist 5. oktober)
 
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.
 
Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.
 
Påmeldingsfrist 5. oktober 2023

13. oktober vil det bli mulighet for individuelle veiledninger med organisasjoner i Kristiansand.

Dag 1 er et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene, mens dag 2 er rettet mot potensielle søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De er individuelle 45 minutters veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. Disse veiledningsmøtene foregår i Fylkeshuset, Kristiansand 13. oktober. Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i det felles påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte/veiledning over Teams.

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon.

Arrangører:

       Agder fylkeskommune