Hopp til innhold
Rådsmøte

Rådsmøte Kulturrådet

Kulturrådet har møte, R1/23.

1. februar 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Møtedatoer for rådsmøtene i 2023 tar utgangspunkt i rådets oppgaver gjennom året knyttet til forvaltningen av Kulturfondet, frister for budsjettsøknad og årsrapport, søknadsfrister for fondets tilskuddsordninger, nødvendig tid til behandling av søknader, samt andre praktiske kalenderhensyn.

Agenda for møtet: 

  • Statsbudsjett 2023 og tildelingsbrev for Kulturdirektoratet og Kulturrådet 2023
  • Fordelingsbudsjett Norsk kulturfond 2023
  • Budsjettsøknad Norsk kulturfond 2024 – utkast til diskusjon
  • Årsrapport 2022 (KUDs frist: 15. mars)
  • Rådets arrangementsplan 2023