Hopp til innhold
Rådsmøte

Rådsmøte Kulturrådet

Kulturrådet har møte, R2/23.

29. - 30. mars 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Møtedatoer for rådsmøtene i 2023 tar utgangspunkt i rådets oppgaver gjennom året knyttet til forvaltningen av Kulturfondet, frister for budsjettsøknad og årsrapport, søknadsfrister for fondets tilskuddsordninger, nødvendig tid til behandling av søknader, samt andre praktiske
kalenderhensyn.

Agenda for møtet 

  • Søknadsbehandling og orientering fra fagutvalgene
  • Strategiske og overordnete saker
  • Møte med politisk ledelse