Hopp til innhold

Kultur over grenser

Hvordan få bedre kjennskap til samarbeidsprosjekter i Europa og Norden, og hvordan lykkes med støtteordninger og søknader? Kulturrådet inviterer til konferanse om kunst og kultur i europeiske støtte- og samarbeidsordninger.

23. - 24. januar 2019

Legg arrangementet i min kalender

Bærum kulturhus

Kulturrådet, Forskningsrådet, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Nordisk informasjonskontor Norge (Nik), Norsk kulturforum – NOKU, og Akershus fylkeskommune.

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Vi ønsker velkommen til konferansen. 

Konferansen Kultur over grenser er en møteplass for alle som vil lære mer om internasjonalt kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere.

Konferansen vil ta for seg hvordan man går frem for å søke midler fra ulike støtteordninger, samt peke på viktige trender og initiativ i Europa i dag. I tillegg vil konferansen ta opp hvordan man lykkes med prosjektskriving, og hvordan man samarbeider om prosjekter og søknader.

På konferansen får sentrale aktører på kulturfeltet i Norge ny kunnskap, større nettverk og mer forståelse for og lyst til å søke kontakt og samarbeid med europeiske aktører, og hvordan man går frem for å søke midler til dette. Det blir rom for å dele erfaringer gjennom samtaler og diskusjoner, få praktiske tips og råd om hvordan din organisasjon kan bli bedre på å søke midler.

Journalist og forfatter Simen Ekern og Barbara Gessler fra EU-kommisjonen er hovedtalere, men du vil også få innlegg fra en rekke interessante talere, samt kunst - og kulturinnslag med bl.a. Schia Dance Company, Bugge Wesseltoft, Skranglebein, Taro & Beatur og Panta Rei. Konferansier er Hannah Wozene Kvam. 

Hele konferansen holdes i Bærum kulturhus.

Mer informasjon finner du her:

Programmet

PÅMELDINGSFRISTEN ER NÅ GÅTT UT. 

Siste frist for påmelding til konferansen er 16. januar.