Hopp til innhold

Kulturanalysen 2023: Hva skal kunstnerne leve av?

Velkommen til Kulturanalysen 2023 der vi i år skal diskutere problemstillinger knyttet til kunstnerøkonomi. Konferansen arrangeres av Kulturdirektoratet. Den er heldigital og kan følges åpent på vår nettside eller Facebook-side.

28. mars 2023 kl. 09:00 - 11:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturdirektoratet

Strømmes

Her kan du se en tekstet versjon av sendingen

Økonomien blant kunstnere er et tema både politiske myndigheter og kulturfeltet selv er opptatt av. Kultur- og likestillingsdepartementet har satt i gang flere prosjekter for å kartlegge kunstnerøkonomien, deriblant Kunstnermeldingen som er ventet til sommeren. ​Samtidig viser våre egne undersøkelser at kunstnerne jobber stadig mindre med kunst, og at de i stadig større grad - i usikre tider - søker trygge rammer fremfor å ta risiko. ​ 

Ny kunnskap

Bård Kleppe fra Telemarksforskning legger fram «Kunstnerundersøkelsen 2019», som beskriver norske kunstneres arbeidsvilkår og inntektsforhold. Ida Gram fra Proba Samfunnsanalyse legger fram «Kvalitativ studie av kunstnernes arbeidssituasjon etter koronapandemien», som blant annet belyser arbeidslivstilknytning under og etter pandemien, forholdet mellom produksjon og formidling, samt motivasjon og syn på eget virke. Begge rapportene er skrevet på oppdrag fra Kulturdirektoratet.  

Panelsamtale

Direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen, vil innlede konferansen før rapportforfatterne legger frem hovedfunnene fra undersøkelsene. Til slutt vil det være en panelsamtale hvor både kunstnere, politikere, forskere og representanter fra kunstfeltet vil være med.  

Problemstillinger som løftes er: Hvor skal kunstneres inntekt komme fra? Risikovilje som kunstner versus forutsigbarhet i arbeidslivet? Kunstnerisk aktivitet versus kommersiell drift? Har vi nok kunstnere i Norge? 

Disse kommer

Disse navnene er bekreftet til arrangementet:

  • Samsaya Sharma, artist og låtskriver, samt styremedlem i NOPA
  • Heidi Marie Kriznik, forfatter og  leder av Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner
  • Ruben Steinum, billedkunstner og direktør i Office for Contemporary Art Norway
  • Bård Kleppe, kulturforsker hos Telemarksforsking og rapportforfatter
  • Ida Gram, forsker hos Proba samfunnsanalyse og rapportforfatter
  • Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet
  • Marcus Zachrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturdirektoratet
  • Haakon Bekeng-Flemmen, ordstyrer og seniorrådgiver i Kulturdirektoratet
  • Anja Nylund Hagen, seniorrådgiver i Kulturdirektoratet

Det trengs ingen påmelding.