Hopp til innhold
Seminar

Musikk og litteratur i tall

29. april inviterer Kulturrådet til lansering av rapportene Musikk i tall 2013 og Litteratur i tall 2013 samt Metodenotat for musikk og litteratur i tall.

Fra verket

Fra verket "Covering up gold" av Kristoffer Myskja / BONO

29. april 2015 kl. 10:00 - 14:00

Legg arrangementet i min kalender

Riksscenen, Oslo

Kulturrådet

Rapportene Musikk i tall 2013 og Litteratur i tall 2013 beskriver den samlede omsetningen og inntektskildene i to sammensatte og levende kulturnæringer. Rapportene er skrevet av Rambøll Management Consulting.

Ambisjonen er å beregne den økonomiske verdien av musikk- og litteraturbransjen i Norge for 2013. Rapportene viser den samlede omsetning for hovedkategoriene opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter. Eksportinntektene er skilt ut med tanke på å belyse hva de utgjør av den totale omsetningen.

Meld deg på seminaret

Tallmateriale gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gi kunnskap om nyere utviklingstrekk. Rambøll har utviklet metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som med stor sikkerhet skal kunne oppdateres. Målet er å etablere årlige bransjestatistikker for å kunne følge musikk- og litteraturbransjens utvikling i Norge over tid.

Bred oppslutning i bransjene har vært helt avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Sentrale bransjeaktører/organisasjoner har vært involvert i utformingen av prosjektet gjennom deltakelse i egne referansegrupper.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet som begge har bidratt finansielt til gjennomføringen så langt. Kulturrådets FoU-seksjon har hatt ansvar for utvikling og faglig oppfølging av prosjektet. Målingene er utviklet av Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold fra Rambøll.

Rapportene Litteratur i tall 2013, Musikk i tall 2013 og Metodenotat publiseres på våre nettsider mandag 27. april. Her kan du laste ned fjorårets rapport Musikk i tall 2012 .

Program

10.00-12.00

 

Velkommen ved Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd.

Innlegg ved Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær i Kulturdepartementet.

"Erfaringer med musikkbransjestatistikk i Norge og Sverige og utviklingsmuligheter videre» ved Linda Portnoff, forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm og leder av Musiksverige.

Presentasjon av Litteratur i tall 2013 ved Håkon Kavli og Øystein Lorvik Nilsen fra Rambøll Management  Consulting.

Kommentarer til rapporten ved Margit Walsø, Norla og Trine Stensen, Bokhandlerforeningen.

Diskusjon og spørsmål.

 

12.00-12.30 Lunsj

 

12.30-14.00

 

Presentasjon av Musikk i tall 2013 ved Håkon Kavli og Jon Martin Sjøvold fra Rambøll Management Consulting.

Kommentarer til rapporten ved Gry Bråtøymyr, Norsk jazzforum og Erling Andersen, Fono.

Diskusjon og spørsmål.

Oppsummering ved Ellen Aslaksen, forskningsleder i Norsk kulturråd.

Påmelding

Meld deg på seminaret

Kontaktperson

Sjur Færøvig