Hopp til innhold

Webinar: Matchmaking for mangfold

Kulturrådet inviterer til digital samling om hvordan kultursektoren kan samarbeide med kompetanseaktører for økt mangfold.

11. mai 2021 kl. 10:00 - 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte. Lenke sendes ut til alle påmeldte.

Kulturrådet

Kultursektoren har mangfold på agendaen, men mange etterspør kompetanse om hvordan de skal gå frem og hvem som kan bistå dem. Kompetansen finnes allerede, men ikke alle er kjent med de ulike aktørene som har kompetansen sektoren trenger og hvordan slike samarbeid kan se ut.  

Derfor inviterer Kulturrådet til webinar der kultursektoren får presentert en oversikt over ulike kompetanseaktører og samarbeidsmuligheter. Det blir paneldiskusjon om rammene for gode samarbeid, konkrete eksempler fra sektoren, informasjon fra Kulturrådet og muligheten til å ha direkte dialog med noen av aktørene.   

Vi håper webinaret vil inspirere flere kulturaktører til å samarbeide med kompetanseaktører for mer mangfold i kultursektoren. Dette er en av flere arrangementer og tiltak Kulturrådet gjør som nasjonal koordinator for mangfold.  

Program  

09:50 -  10:00 Teknisk innsjekk av deltagere  

10:00 – 10:05 Latcho Drom, ved Kjetil Solberg Stavenes  

10:05 – 10:10 Velkommen og intro til dagens tema, ved programleder Monica Ifejilika

10:10 – 10:15 Kulturrådets arbeid med mangfold og kompetanse, ved Kristin Danielsen 

10:15 – 10:20   Lansering av kompetanse-oversikt, ved Balansekunst 

10:20 – 10:40 Paneldiskusjon rundt nødvendige rammer for gode samarbeid:   

 • Asta Busingye Lydersen, prosjektleder i Jeunesses Musicales Norway 
 • Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, som driver Tilgjengelighetsmerket
 • Christina Hætta, leder for Samerådets Kulturavdeling 

10:40 – 10:45 Pause 

10:45 – 11:20 Presentasjon av caser og filmer rundt ulike samarbeid: 

 • OCA og samiske miljøer sitt langsiktige samarbeid 
 • CODA & mentorprogrammet Diverse Nordic Voices Choreographic Initiative 
 • Critical Friends sin metode og kompetansebidrag til sektoren 
 • BIT20 og VUMA sitt samarbeid om Effektstudier rundt publikumsmangfold 

11:20 – 11:25  Satsing og innretning i Norsk kulturfond fremover, ved Rolf Engelsen. 

11:25 – 11:30  Takk for webinar-del og inndeling i grupperom 

11:30 – 12:00 Breakout-grupperom med kompetanseaktører  

Deltagerne får muligheten til å høre mer om og stille spørsmål direkte til noen kompetanseaktører: 

 • AKKS
 • Balansekunst
 • Den mangfoldige scenen
 • Dissimilis kompetansesenter / Dissimilis Norge
 • Info Music Norway
 • INN – Etniske minorieter i norsk kulturliv
 • JM Norge
 • Jødisk Museum i Oslo
 • Nasjonalt senter for Outsider Art - Trastad Samlinger
 • Riddu Riđđu
 • Romano kher - romsk kultur- og ressurssenter
 • Samspill International Music Network
 • Skeive Stemmer
 • Skeivt arkiv
 • TekstLab
 • Tilgjengelighetsmerket/Norske konsertarrangører
 • TrAP