Hopp til innhold

Møte i musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte har vedtaksmøte 19.-20. september.

19. - 20. september 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Om ordningen 

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet.

Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det er produktet som vurderes, og man søker i etterkant av utgivelsen. Tilskuddet er øremerket den aktuelle utgivelsen og skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling. Utgiver er ansvarlig for å søke, håndtere tilskuddet og å rapportere.

Les mer om ordningen på nettsidene