Hopp til innhold

Møte i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Utvalget behandler søknader til publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, Norsk kulturfond.

30. november 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknader til Kulturfondet

Utvalget behandler søknader til

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Utvalgsmedlemmer

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte