Hopp til innhold

Møte i vurderingsutvalet for prosa for barn og unge

Vurderingsutvalet for prosa for barn og unge handsamar søknader om innkjøp av prosa under innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur.

9. oktober 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordninga dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Vurderingsutvalet for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge