Hopp til innhold

Møteplass for mangfold: publikum, dialog og medvirkning

13. juni inviterte vi til digitalt møte om publikumsmangfold. Hvem er «det potensielle publikummet» alle snakker om? Hvorfor skal vi jobbe med å nå dem, og hvordan gjør vi det? På denne siden finner du opptaket fra møtet.

13. juni 2022 kl. 12:00 - 14:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Strømmes

Kulturrådets kartlegging av kulturvirksomheters arbeid med mangfold viser at mange virksomheter ønsker mer publikumsmangfold. Samtidig pågår det diskusjoner om hvilken rolle virksomhetene kan ta i arbeidet med et mer mangfoldig publikum, uten at de blir politiske aktører. Mandag 13. juni inviterte vi kultursektoren til diskusjon om publikum, dialog og medvirkning i praksis, og vi fikk ny kunnskap fra museene som har lang erfaring med dette. 

Dette møtet var det andre i en serie vi har kalt Møteplass for mangfold, hvor vi inviterer til åpne samtaler og tar opp aktuelle debatter om mangfold i kultursektoren. 13. juni sendte vi direkte fra Bodø, der Kulturrådets seksjon for kulturarv og museum holder til. 

Program

12:00–12:05: Velkommen ved møteleder Liv Bjelland, Kulturrådet.

12:05–12:10: Derfor er publikumsmangfold viktig ved Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i Kulturrådet.

12:10–12:40: Kunnskap og verktøy for økt publikumsmangfold

  • Radikal samskaping med ungdom og MUNCH, en tilnærming for å nå «ikke-brukere»? ved Birgitte Aga, leder av forskning, utvikling og innovasjon på Munchmuseet.
  • Nyheter om mangfold i Kulturbruksundersøkelsen 2022 ved Fam Vivian Bekkengen, førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå.
  • Konseptet Relæxte konserter som legger til rette for alle som kan oppleve det som utfordrende å delta på ordinære forestillinger ved Charlotte Gjertsen, salgs- og publikumsansvarlig for Arktisk filharmoni.

12:40–12:50: Kunstnerisk innslag: Min helt spesielle arv.

12:50–13:00: Kulturrådet informerer om kompetanseaktører med relevante håndbøker og verktøy.

13:00–13:30: Panelsamtale: Hvorfor og hvordan skal kultursektor jobbe med publikumsmangfold?

I denne samtalen tar vi opp hvordan kultursektoren kan jobbe for å inkludere og nå et mer mangfoldig publikum. Hva sier publikum og med-skaperne selv? Kan medvirkning kreve for mye? Og hvordan jobbe med dette som del av kjernevirksomheten? I panelet:

  • Petter Snekkestad, direktør for Varanger museum og forfatter av den nye boka «Museale tilstander»
  • Nasra Ali Omar, kulturarbeider, konsulent og pådriver for publikumsmangfold i kultursektoren gjennom mange år
  • Maria Hernes, samisk koordinator for Bodø2024
  • Ole Jakob Furset, seksjonsleder for kulturarv og museum i Kulturrådet

Moderator: Anki Gerhardsen,  journalist, kritiker, og leder for debattarenaen Lytring.

13:30–13:55: Innspill og spørsmål fra deltakerne til panelet.