Hopp til innhold

Møteplass for mangfold: Samtaler om data og statistikk

1. mars 2022 inviterte vi til et digitalt møte om data og statistikk på mangfold i kultursektoren. Vi la frem funn og kunnskap fra vår egen undersøkelse om hvordan kulturvirksomheter jobber med mangfold, og vi fikk også høre hvordan andre aktører innhenter mangfoldsdata.

1. mars 2022 kl. 10:00 - 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

I oppdraget som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kulturlivet, skal Kulturrådet frembringe kunnskap og mobilisere kultursektoren til handling for et mer inkluderende kulturliv. Data og statistikk er en viktig del av dette arbeidet, og 1. mars inviterte vi kultursektoren og andre interesserte til samtaler og diskusjoner om muligheter og utfordringer.

Her kan du lese rapporten fra Kulturrådets undersøkelse om hvordan kulturvirksomheter jobber med mangfold 

Her finner du svar på spørsmålene som kom inn til Kulturrådet i møtet

Møtet var det første i en serie vi har kalt Møteplass for mangfold, hvor vi inviterer vi til åpne samtaler og diskusjoner om mangfold i kultursektoren. 

Program

10:00–10:05 Velkommen ved møteleder Monica Ifejilika i Kulturrådet. 

10:05 – 10:10 Derfor jobber Kulturrådet med data på mangfold ved direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. 

10:10–10:30 Presentasjon av Kulturrådets undersøkelse om hvordan kulturvirksomheter jobber med mangfold ved Siri Storøy fra Rambøll. 

10:30–10:50 Intervjuer med andre aktører som jobber med data om mangfold 

  • Statistisk sentralbyrå ved Line Gjermshusengen fra seksjon for utdannings-og kulturstatistikk 
  • Norsk publikumsutvikling ved direktør Ingrid Handeland 
  • Balansekunst ved prosjektleder Victoria Steinland 

10:50–10:55 Kunstnerisk innslag 

10:55–11:25 Panelsamtale: Hvorfor og hvordan skal kultursektoren jobbe med mangfoldsdata?

I denne samtalen diskuterer vi hva data vi har om mangfold i kultursektoren forteller oss, hva vi trenger å vite mer eller mindre om, og hvilke etiske og juridiske perspektiver vi må ta hensyn til.  Paneldeltakerne er

  • Norsk filminstitutt ved seniorrådgiver Nedin Mutic 
  • Litteraturhuset i Trondheim ved daglig leder Trond Åm  
  • Foreningen INN ved styreleder Michelle Tisdel 
  • Kulturrådet ved avdelingsdirektør for samfunn og arena Torbjørn Urfjell 

Moderator er journalist og redaktør Cathrine Sandnes. 

11:30–12:00 Samtaler i digitale møterom om

  • Hva slags data om mangfold har sektoren behov for, i egen virksomhet og på feltet overordnet? 
  • Hvem skal telle hva, og hva bør vi ikke telle?  
  • Hvilke forventninger på data har dere til Kulturrådets rolle som nasjonal koordinator for mangfold?